Исторически речник
еверовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еверовъ, еверовьевероваеверовѹеверовъ, еверовьевероваеверовомь, еверовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еверовѣеверовъеверовеверовъ, еверовьеверовомъ, еверовомьеверовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еверовꙑеверовѣхъ, еверовѣхьевероваеверовѹеверовомаеверово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
евероваеверовѹеверовоевероваеверовомь, еверовомъеверовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
евероваеверовъ, еверовьеверовомъ, еверовомьевероваеверовꙑеверовѣхъ, еверовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еверовѣеверовѹеверовомаевероваеверовꙑ, еверовѫеверовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еверовѫ, еверовѹеверовоѭ, еверовоѫ, еверовоѧ, еверовоюеверовѣеверовꙑеверовъ, еверовьеверовамъ, еверовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еверовꙑеверовамеверовахъ, еверовахьеверовѣеверовѹеверовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еверовъ прил притеж от ЛИ Еверов, на Евер — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. іосфовъ ... фале(к)овъ. еверовъ М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ ῎Εβερ От евр ЛИ ’Ēber