Исторически речник
евг҄ен  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
евг҄ен, евг҄ен, евг҄енеевг҄енꙗ, евг҄енѣ, евг҄енаевг҄еню, евг҄енѹевг҄ен, евг҄еневг҄енꙗ, евг҄енѣ, евг҄енаевг҄енемь, евг҄енемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
евг҄ен, евг҄еневг҄еню, евг҄ене----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
евг҄ен -ꙗ м ЛИ 1. Евгений — един от седемте херсонски епископи, умр. мъченически заедно с Василий, Капитон и др. по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 7 март  сьвѣштавъше сꙙ ... еуген. агаѳодорꙿ. елꙿпд. прѣподобн еп. прѣдошꙙ въ тъ херсоньскꙑ градъ С 538.15  съвꙙꙁавъше стꙑѧ мѫжꙙ. еугеньꙗ. агаѳодора елпдꙗ С 538.22 2. Евгений — християнин, умр. мъченически в Севастия [Мала Азия] с Евстратий, Мардарий и др. по времето на имп. Диоклециан [284—305 г. ]. Пр. на 13 декември мⷺца деⷦ в҃ꙇ҃ стъⷯ мⷱкъ. евстратіа. евсеснта (!) . евћена. мьрдара.  ореста А 129b 17 Изч А С Гр Εὐγένιος еуген евћенъ Нвб Евгени ЛИ Евгений ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Евгѐния ж ЛИ Евгѐна ж ЛИ Евгенѝца ж ЛИ СтИл,РЛФИ