Исторически речник
еванг҄ельскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еванг҄ельскъ, еванг҄ельскьеванг҄ельскаеванг҄ельскѹеванг҄ельскъ, еванг҄ельскьеванг҄ельскаеванг҄ельскомь, еванг҄ельскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еванг҄ельсцѣеванг҄ельскъеванг҄ельсцеванг҄ельскъ, еванг҄ельскьеванг҄ельскомъ, еванг҄ельскомьеванг҄ельскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еванг҄ельскꙑеванг҄ельсцѣхъ, еванг҄ельсцѣхьеванг҄ельскаеванг҄ельскѹеванг҄ельскомаеванг҄ельско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
еванг҄ельскаеванг҄ельскѹеванг҄ельскоеванг҄ельскаеванг҄ельскомь, еванг҄ельскомъеванг҄ельсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
еванг҄ельскаеванг҄ельскъ, еванг҄ельскьеванг҄ельскомъ, еванг҄ельскомьеванг҄ельскꙑеванг҄ельскꙑеванг҄ельсцѣхъ, еванг҄ельсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еванг҄ельсцѣеванг҄ельскѹеванг҄ельскомаеванг҄ельскаеванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскѫеванг҄ельсцѣ, еванг҄ельстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еванг҄ельскѫ, еванг҄ельскѹеванг҄ельскоѭ, еванг҄ельскоѫ, еванг҄ельскоѧ, еванг҄ельскоюеванг҄ельсцѣ, еванг҄ельстѣеванг҄ельскꙑеванг҄ельскъ, еванг҄ельскьеванг҄ельскамъ, еванг҄ельскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еванг҄ельскꙑеванг҄ельскамеванг҄ельскахъ, еванг҄ельскахьеванг҄ельсцѣ, еванг҄ельстѣеванг҄ельскѹеванг҄ельскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
еванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскоеванг҄ельскаго, еванг҄ельскаего, еванг҄ельскааго, еванг҄ельскаго, еванг҄ельского, еванг҄ельскога, еванг҄ельскгоеванг҄ельскѹмѹ, еванг҄ельскѹемѹ, еванг҄ельскѹѹмѹ, еванг҄ельскѹмѹ, еванг҄ельскоомѹ, еванг҄ельскомѹ, еванг҄ельскоѹмѹ, еванг҄ельскмѹеванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскоеванг҄ельскаго, еванг҄ельскаего, еванг҄ельскааго, еванг҄ельскаго, еванг҄ельского, еванг҄ельскога, еванг҄ельскгоеванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
еванг҄ельсцѣмь, еванг҄ельсцѣемь, еванг҄ельсцѣѣмь, еванг҄ельсцѣамь, еванг҄ельсцѣмь, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельсцѣемъ, еванг҄ельсцѣѣмъ, еванг҄ельсцѣамъ, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельскомь, еванг҄ельскомъеванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскꙑ, еванг҄ельскоеванг҄ельсцеванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельсцѣхъ, еванг҄ельсцѣхьеванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельсцѣмьеванг҄ельскꙑѧ, еванг҄ельскꙑꙗ, еванг҄ельскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
еванг҄ельскꙑм, еванг҄ельскꙑмеванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельскꙑхьеванг҄ельскаꙗ, еванг҄ельскаа, еванг҄ельскаѣеванг҄ельскѹю, еванг҄ельскоюеванг҄ельскꙑма, еванг҄ельскꙑмаеванг҄ельско, еванг҄ельское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
еванг҄ельскаго, еванг҄ельскаего, еванг҄ельскааго, еванг҄ельскаго, еванг҄ельского, еванг҄ельскога, еванг҄ельскгоеванг҄ельскѹмѹ, еванг҄ельскѹемѹ, еванг҄ельскѹѹмѹ, еванг҄ельскѹмѹ, еванг҄ельскоомѹ, еванг҄ельскомѹ, еванг҄ельскоѹмѹ, еванг҄ельскмѹеванг҄ельско, еванг҄ельскоееванг҄ельскаго, еванг҄ельскаего, еванг҄ельскааго, еванг҄ельскаго, еванг҄ельского, еванг҄ельскога, еванг҄ельскгоеванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмъеванг҄ельсцѣмь, еванг҄ельсцѣемь, еванг҄ельсцѣѣмь, еванг҄ельсцѣамь, еванг҄ельсцѣмь, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельсцѣемъ, еванг҄ельсцѣѣмъ, еванг҄ельсцѣамъ, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельскомь, еванг҄ельскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
еванг҄ельско, еванг҄ельскоееванг҄ельскаꙗ, еванг҄ельскаа, еванг҄ельскаѣ, еванг҄ельскаѧеванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельсцѣхъ, еванг҄ельсцѣхьеванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельсцѣмьеванг҄ельскаꙗ, еванг҄ельскаа, еванг҄ельскаѣ, еванг҄ельскаѧеванг҄ельскꙑм, еванг҄ельскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельскꙑхьеванг҄ельсцѣеванг҄ельскѹю, еванг҄ельскоюеванг҄ельскꙑма, еванг҄ельскꙑмаеванг҄ельскаꙗ, еванг҄ельскаа, еванг҄ельскаѣ, еванг҄ельскаѧеванг҄ельскꙑѧ, еванг҄ельскꙑꙗ, еванг҄ельскѫѭ, еванг҄ельскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
еванг҄ельсцѣ, еванг҄ельстѣ, еванг҄ельскоеванг҄ельскѫѭ, еванг҄ельскѹю, еванг҄ельскоѭ, еванг҄ельскоюеванг҄ельскѫѭ, еванг҄ельскоѫ, еванг҄ельскоѧ, еванг҄ельскоюеванг҄ельсцѣ, еванг҄ельстѣеванг҄ельскꙑѧ, еванг҄ельскꙑꙗ, еванг҄ельскꙑееванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельсцѣхъ, еванг҄ельстѣхъ, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельсцѣхь, еванг҄ельстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
еванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельскꙑмъ, еванг҄ельсцѣмъ, еванг҄ельстѣмъ, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельскꙑмь, еванг҄ельсцѣмь, еванг҄ельстѣмьеванг҄ельскꙑѧ, еванг҄ельскꙑꙗ, еванг҄ельскꙑееванг҄ельскꙑм, еванг҄ельскꙑмеванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхъ, еванг҄ельскꙑхь, еванг҄ельскꙑхьеванг҄ельсцѣ, еванг҄ельстѣеванг҄ельскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
еванг҄ельскꙑма, еванг҄ельскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еванг҄ельскъ -ꙑ прил Евангелски, който се отнася до евангелието ꙇ мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомъ пѣснъ еванћлскѫѭ К 1а 28 того молвъше отъ нꙑнꙗѹ поътенꙑхъ намъ. еѵагг҄ельскꙑхъ ѹен. протвѫ слѣ птꙗ ѹенѹ порьпѣмъ водѫ С 312. 27 їанна (!) архепскѹпа костантнꙗ града ꙁлатоѹстаго. отъ съкаꙁанꙗ еѵагг҄ельскааго. же отъ матѳеѧ С 439.16  насъ съ собоѭ вьꙁведъшаго. о ѹпван жꙁн вѣьнꙑѧ. ꙗвѣ же въ еѵагг҄ельскꙑхъ проповѣдавъша гласѣхъ С 533.13 . Ꙗвѣ сътворю. еваньгельско слово⁘ Хвалоу въꙁдаꙗ. тр͠ци въ б͠жьствѣ КП Учит. 3a и ꙗко ꙁемлѧ жѧждющи. приимѣмъ дъжда еван͠гльскааго въ срьдьцихъ нашихъ КП Учит. 20b прежⷣе бо бжьѧ плотью пршествѧ. всѣмъ странамъ ѡ кꙋмрѣхь бѣсѧщхⸯ сѧ.  всюдѹ сполнвшѹⷭ неⷭтью. по въꙁшествї бжь еѵⷢльскыⷨ проповѣданеⷨ. къ блгоⷭтью быⷭ прѣмѣненїе, прельст ѹбо попранѣ бывш Пс. Кес. 111/110 това́ се зове́ възведе́нïе єѵⷢлⸯско Тр. дам. 349 Ꙁрте л како єѵⷢлꙿскꙑм ѹтвръжⷣат се мнеще гл͠ꙑ, см паⷱ себе раꙁараете ИМ 165r.6. евангельскаꙗ кънга Евангелието Сего рад  мѫдрꙑѧ ѡнꙑ дѣвꙑ, хже еѵаг͠гелꙿскаа помнаеть кнга, ѹготѡвашѧ въседѹшно себе къ срѣтенїѹ небеснааго женха Филот. 79.31. Сегѡ рад  сп͠сь вь єѵⷢлско кнѕѣ множцею себе с͠на л͠ська менѹеть ИМ 165v.2. К С КП Учит. Пс. Кес. Тр. дам. От гр εὐαγγελικός Превежда и гр. ἀγγελικός, [τῶν] ἀγγέλλων еѵагг҄ельскъ еванћельскъ Нвб евангелски ОА ВА АК НГер ЕтМл АР ЕтБАН БТР РБЕ