Исторически речник
дѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дѫт сѧ*дъмѫ*дъмеш*дъметъ*дъмемъ*дъмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*дъмѫтъ*дъмевѣ*дъмета*дъмете*дъм*дъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*дъмѣмъ*дъмѣте*дъмѣвѣ*дъмѣта*дѫхъ*дѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*дѫ*дѫхомъ*дѫсте*дѫшѧ*дѫховѣ*дѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*дѫстедъмѣахъ, дъмѣахь, дъмѣахдъмѣашедъмѣашедъмѣахомъ, дъмѣахомь, дъмѣахомдъмѣашете, дъмѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дъмѣахѫ, дъмѣахѹдъмѣаховѣдъмѣашета, дъмѣастадъмѣашете, дъмѣасте
дѫт сѧ -дъмѫ сѧ -дъмеш сѧ несв Издувам се, надувам се  ꙗкоже сего сумьнѣаше сꙙ. ѫтроба дьмѣше сꙙ С 239.27—28 Изч С Гр ὀγκόομαι Нвб Ø