Исторически речник
дѫбь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дѫбь, дѫбдѫбьꙗ, дѫбꙗ, дѫбадѫбью, дѫбю, дѫбѹдѫбьмь, дѫбмь, дѫбьмъ, дѫбмъдѫбь, дѫб, дѫб-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
дѫбь -ꙗ ср събир Дървета аште л кто мѣнтъ дѫб малааго манастꙑра. же пр пѫт стъ. то да вѣстъ ꙗкоже то молтвам бꙑстъ блаженааго савꙑ С 301.14—15 прсно ꙁеленꙑмъ дѫбмъ веселꙙшта сꙙ С 429.28 ꙇ въꙁьрѣвъ глааше вждѫ кꙑ. ѣко д(...) (дѫбе, Ягич, с. 61, бел. под линия) вждѫ ходѧштѧ З Мк 8.24 и дѫбии раꙁньства беисменьнаꙗ, же на сво къжьдо потрѣбьство бꙑстъ ЙЕ Шест. 81а ꙗкоⷤ  ѿ дѹбїа ѿрасл. каѧжⷣо свое сѣмѧ мѹщ Пс. Кес. 140/139 Свещена горичка, горско място за поклонение на езичници. въ і҆е҆рлⷭ҇мѣ сы̏ ѿстѹпвъ ѿ ҆до́лъ. ҆ бжа҆ повелѣна҆ творѧа҆ше. капща съкрꙋш ҆ дѹбье҆ ⷯ ҆сѣе. ҆ мръ ѹ҆ста́в ҆доло́мъ слѹжащї ХрГС 428b12-15 З С ЙЕ Шест. Пс. Кес. ХрГС Гр δένδρα дѫб Нвб дъбье диал Дюв Срв Дъбие МИ ГХ,МИМ Дабье МИ Дубье МИ ЙЗах,Кюст Дабье МИ Дабяни МИ АМС,Мак. код