Исторически речник
дѣш  
дѣш [С 402. 3—4] вж дѣѣш