Исторически речник
дѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дѣꙗн, дѣꙗньдѣꙗнꙗ, дѣꙗна, дѣꙗньꙗдѣꙗню, дѣꙗнѹ, дѣꙗньюдѣꙗнмь, дѣꙗньмь, дѣꙗнмъ, дѣꙗньмъ, дѣꙗнмь, дѣꙗнмъдѣꙗн, дѣꙗнь, дѣꙗндѣꙗнꙗ, дѣꙗна, дѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дѣꙗн, дѣꙗнь, дѣꙗнедѣꙗнмъ, дѣꙗньмъ, дѣꙗнмь, дѣꙗньмь, дѣꙗнмъ, дѣꙗнмь, дѣꙗномъ, дѣꙗнамъдѣꙗн, дѣꙗнь, дѣꙗн, дѣꙗнмдѣꙗнхъ, дѣꙗньхъ, дѣꙗнхь, дѣꙗньхь, дѣꙗнхъ, дѣꙗнхьдѣꙗн, дѣꙗньдѣꙗню, дѣꙗнѹ, дѣꙗнью
NnDu
дѣꙗнма, дѣꙗньма, дѣꙗнма, дѣꙗнма
дѣꙗнь -ꙗ ср Деяние, дело, дейност  тогда въꙁдастъ комѹждо по дѣаню его ЗI Мт 16.27 добраа бо дѣѣнѣ трѹдомь сънскаѭтъ сѧ СЕ 87а 4 въпадъшмъ гадомъ вь не. дѣѣнемь непрѣꙁнномь. отъжен отъ рабъ твохъ СЕ 20а 8 ꙇбо отъ праведънꙑхъ дѣанꙑ ꙁаінаемъ блаженое жтье К 1b 24 жт  дѣан прѣподобьнааго анна С 543.13 вѣдѫштмъ добраꙗ твоꙗ дѣанꙗ С 143.22 З СЕ К С Х Гр πρᾶγμα πρᾶξις ἔργον ἐργασία μεϑοδία дѣѣн дѣан Нвб деяние книж ОА ВА ЕтБАН АР БТР РБЕ