Исторически речник
дѣтьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дѣтьскъ, дѣтьскьдѣтьскадѣтьскѹдѣтьскъ, дѣтьскьдѣтьскадѣтьскомь, дѣтьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дѣтьсцѣдѣтьскъдѣтьсцдѣтьскъ, дѣтьскьдѣтьскомъ, дѣтьскомьдѣтьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дѣтьскꙑдѣтьсцѣхъ, дѣтьсцѣхьдѣтьскадѣтьскѹдѣтьскомадѣтьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дѣтьскадѣтьскѹдѣтьскодѣтьскадѣтьскомь, дѣтьскомъдѣтьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дѣтьскадѣтьскъ, дѣтьскьдѣтьскомъ, дѣтьскомьдѣтьскꙑдѣтьскꙑдѣтьсцѣхъ, дѣтьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дѣтьсцѣдѣтьскѹдѣтьскомадѣтьскадѣтьскꙑ, дѣтьскѫдѣтьсцѣ, дѣтьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дѣтьскѫ, дѣтьскѹдѣтьскоѭ, дѣтьскоѫ, дѣтьскоѧ, дѣтьскоюдѣтьсцѣ, дѣтьстѣдѣтьскꙑдѣтьскъ, дѣтьскьдѣтьскамъ, дѣтьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дѣтьскꙑдѣтьскамдѣтьскахъ, дѣтьскахьдѣтьсцѣ, дѣтьстѣдѣтьскѹдѣтьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дѣтьскꙑ, дѣтьскꙑ, дѣтьскодѣтьскаго, дѣтьскаего, дѣтьскааго, дѣтьскаго, дѣтьского, дѣтьскога, дѣтьскгодѣтьскѹмѹ, дѣтьскѹемѹ, дѣтьскѹѹмѹ, дѣтьскѹмѹ, дѣтьскоомѹ, дѣтьскомѹ, дѣтьскоѹмѹ, дѣтьскмѹдѣтьскꙑ, дѣтьскꙑ, дѣтьскодѣтьскаго, дѣтьскаего, дѣтьскааго, дѣтьскаго, дѣтьского, дѣтьскога, дѣтьскгодѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дѣтьсцѣмь, дѣтьсцѣемь, дѣтьсцѣѣмь, дѣтьсцѣамь, дѣтьсцѣмь, дѣтьсцѣмъ, дѣтьсцѣемъ, дѣтьсцѣѣмъ, дѣтьсцѣамъ, дѣтьсцѣмъ, дѣтьскомь, дѣтьскомъдѣтьскꙑ, дѣтьскꙑ, дѣтьскодѣтьсцдѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхь, дѣтьскꙑхь, дѣтьсцѣхъ, дѣтьсцѣхьдѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмь, дѣтьсцѣмъ, дѣтьсцѣмьдѣтьскꙑѧ, дѣтьскꙑꙗ, дѣтьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дѣтьскꙑм, дѣтьскꙑмдѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхь, дѣтьскꙑхьдѣтьскаꙗ, дѣтьскаа, дѣтьскаѣдѣтьскѹю, дѣтьскоюдѣтьскꙑма, дѣтьскꙑмадѣтьско, дѣтьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дѣтьскаго, дѣтьскаего, дѣтьскааго, дѣтьскаго, дѣтьского, дѣтьскога, дѣтьскгодѣтьскѹмѹ, дѣтьскѹемѹ, дѣтьскѹѹмѹ, дѣтьскѹмѹ, дѣтьскоомѹ, дѣтьскомѹ, дѣтьскоѹмѹ, дѣтьскмѹдѣтьско, дѣтьскоедѣтьскаго, дѣтьскаего, дѣтьскааго, дѣтьскаго, дѣтьского, дѣтьскога, дѣтьскгодѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмъдѣтьсцѣмь, дѣтьсцѣемь, дѣтьсцѣѣмь, дѣтьсцѣамь, дѣтьсцѣмь, дѣтьсцѣмъ, дѣтьсцѣемъ, дѣтьсцѣѣмъ, дѣтьсцѣамъ, дѣтьсцѣмъ, дѣтьскомь, дѣтьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дѣтьско, дѣтьскоедѣтьскаꙗ, дѣтьскаа, дѣтьскаѣ, дѣтьскаѧдѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхь, дѣтьскꙑхь, дѣтьсцѣхъ, дѣтьсцѣхьдѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмь, дѣтьсцѣмъ, дѣтьсцѣмьдѣтьскаꙗ, дѣтьскаа, дѣтьскаѣ, дѣтьскаѧдѣтьскꙑм, дѣтьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхь, дѣтьскꙑхьдѣтьсцѣдѣтьскѹю, дѣтьскоюдѣтьскꙑма, дѣтьскꙑмадѣтьскаꙗ, дѣтьскаа, дѣтьскаѣ, дѣтьскаѧдѣтьскꙑѧ, дѣтьскꙑꙗ, дѣтьскѫѭ, дѣтьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дѣтьсцѣ, дѣтьстѣ, дѣтьскодѣтьскѫѭ, дѣтьскѹю, дѣтьскоѭ, дѣтьскоюдѣтьскѫѭ, дѣтьскоѫ, дѣтьскоѧ, дѣтьскоюдѣтьсцѣ, дѣтьстѣдѣтьскꙑѧ, дѣтьскꙑꙗ, дѣтьскꙑедѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхъ, дѣтьсцѣхъ, дѣтьстѣхъ, дѣтьскꙑхь, дѣтьскꙑхь, дѣтьсцѣхь, дѣтьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дѣтьскꙑмъ, дѣтьскꙑмъ, дѣтьсцѣмъ, дѣтьстѣмъ, дѣтьскꙑмь, дѣтьскꙑмь, дѣтьсцѣмь, дѣтьстѣмьдѣтьскꙑѧ, дѣтьскꙑꙗ, дѣтьскꙑедѣтьскꙑм, дѣтьскꙑмдѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхъ, дѣтьскꙑхь, дѣтьскꙑхьдѣтьсцѣ, дѣтьстѣдѣтьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дѣтьскꙑма, дѣтьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дѣтьскъ -ꙑ прил Детски ꙇбо  пс подъ трапеꙁоѭ ѣдѧтъ отъ крѹпцъ дѣтескъ М Мк 7.28 З аще кꙿто сънѣдьно ꙿто ѹкрадет. да посттъ к҃ дьне. аще л естъ дѣтескъ. ж҃ денъ да посттꙿ сѧ СЕ 104b 2  поꙁнат мꙙ сътвор танѫ твоѭ ꙁ дѣтъска въꙁраста С 31.24—25 да любо блажен дѣтьско прмете акꙑ лѣпо С 326.4 да не подражамъ ждовьска ѫродьства. на дѣтьскѹ поꙁавдмъ благодареню С 340.21 Изч М З СЕ С Гр τῶν παίδων τῶν παιδίων νέος дѣтескъ дѣтъскъ Нвб детски ОА ВА АК НГер ЕтМл ЕтБАН АР БТР РБЕ детский остар ВА НГер