Исторически речник
дѣтогѹбл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дѣтогѹбл҄ен, дѣтогѹбл҄еньдѣтогѹбл҄енꙗ, дѣтогѹбл҄ена, дѣтогѹбл҄еньꙗдѣтогѹбл҄еню, дѣтогѹбл҄енѹ, дѣтогѹбл҄еньюдѣтогѹбл҄енмь, дѣтогѹбл҄еньмь, дѣтогѹбл҄енмъ, дѣтогѹбл҄еньмъ, дѣтогѹбл҄енмь, дѣтогѹбл҄енмъдѣтогѹбл҄ен, дѣтогѹбл҄ень, дѣтогѹбл҄ендѣтогѹбл҄енꙗ, дѣтогѹбл҄ена, дѣтогѹбл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дѣтогѹбл҄ен, дѣтогѹбл҄ень, дѣтогѹбл҄енедѣтогѹбл҄енмъ, дѣтогѹбл҄еньмъ, дѣтогѹбл҄енмь, дѣтогѹбл҄еньмь, дѣтогѹбл҄енмъ, дѣтогѹбл҄енмь, дѣтогѹбл҄еномъ, дѣтогѹбл҄енамъдѣтогѹбл҄ен, дѣтогѹбл҄ень, дѣтогѹбл҄ен, дѣтогѹбл҄енмдѣтогѹбл҄енхъ, дѣтогѹбл҄еньхъ, дѣтогѹбл҄енхь, дѣтогѹбл҄еньхь, дѣтогѹбл҄енхъ, дѣтогѹбл҄енхьдѣтогѹбл҄ен, дѣтогѹбл҄еньдѣтогѹбл҄еню, дѣтогѹбл҄енѹ, дѣтогѹбл҄енью
NnDu
дѣтогѹбл҄енма, дѣтогѹбл҄еньма, дѣтогѹбл҄енма, дѣтогѹбл҄енма
дѣтогѹбл҄ень -ꙗ ср Убиване на деца, детеубийство прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ. въ раꙁбоѩ. вь дѣтогѹбленѣ СЕ 68а 22—23 Изч СЕ дѣтогѹблен Нвб Срв дете и губителство