Исторически речник
дѣльнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
дѣльнкъ, дѣльнкь, дѣлънкъ, дѣлънкь, дѣлнкъ, дѣлнкьдѣльнка, дѣлънка, дѣлнкадѣльнкѹ, дѣлънкѹ, дѣлнкѹдѣльнкъ, дѣльнкь, дѣлънкъ, дѣлънкь, дѣлнкъ, дѣлнкьдѣльнка, дѣлънка, дѣлнкадѣльнкомь, дѣльнкомъ, дѣлънкомь, дѣлънкомъ, дѣлнкомь, дѣлнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
дѣльнцѣ, дѣлънцѣ, дѣлнцѣдѣльне, дѣлъне, дѣлнедѣльнц, дѣлънц, дѣлнцдѣльнкъ, дѣльнкь, дѣлънкъ, дѣлънкь, дѣлнкъ, дѣлнкьдѣльнкомъ, дѣльнкомь, дѣлънкомъ, дѣлънкомь, дѣлнкомъ, дѣлнкомьдѣльнкꙑ, дѣлънкꙑ, дѣлнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
дѣльнкꙑ, дѣлънкꙑ, дѣлнкꙑдѣльнцѣхъ, дѣльнцѣхь, дѣлънцѣхъ, дѣлънцѣхь, дѣлнцѣхъ, дѣлнцѣхьдѣльнка, дѣлънка, дѣлнкадѣльнкѹ, дѣлънкѹ, дѣлнкѹдѣльнкома, дѣлънкома, дѣлнкома
дѣльнкъ м Работилница [прен.] сце блѫднц вѣрьно та въ дѹш. дѣл҄нца (погр. вм. дѣлꙿнцѣ, Север., с. 392, бел. под линия) молꙙшт съ сльꙁам. ѹждаахѫ сꙙ вьс трьпѣню сѹсовѹ С 392.22 фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ. та въ дѹшьнѣѣмь с дѣльнцѣ хѹльнꙑ ковааше на нь мꙑсл С 392.28 Изч С Гр ἐργαστήριον дѣлꙿнца Нвб Срв делник ’работен ден’ ОА ВА НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР БТР РБЕ ДА