Исторически речник
дѣлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дѣлтдѣлѭ, дѣлѧ, дѣлюдѣлшдѣлтъ, дѣлть, дѣлтдѣлмъ, дѣлмь, дѣлм, дѣлмодѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дѣлѧтъ, дѣлѧть, дѣлѧтдѣлвѣдѣлтадѣлтедѣлдѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дѣлмъ, дѣлмь, дѣлмдѣлтедѣлвѣдѣлтадѣлхъ, дѣлхь, дѣлхдѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дѣлдѣлхомъ, дѣлхомь, дѣлхом, дѣлхмꙑдѣлстедѣлшѧ, дѣлшѫ, дѣлша, дѣлше, дѣлхѫдѣлховѣдѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дѣлстедѣлꙗахъ, дѣлѣахъ, дѣлаахъ, дѣлѣхъ, дѣлꙗхъ, дѣлѧахъ, дѣлѧхъ, дѣлꙗахь, дѣлѣахь, дѣлаахь, дѣлѣхь, дѣлꙗхь, дѣлѧахь, дѣлѧхь, дѣлꙗах, дѣлѣах, дѣлаах, дѣлѣх, дѣлꙗх, дѣлѧах, дѣлѧхдѣлꙗаше, дѣлѣаше, дѣлааше, дѣлѣше, дѣлꙗше, дѣлѧаше, дѣлѧшедѣлꙗаше, дѣлѣаше, дѣлааше, дѣлѣше, дѣлꙗше, дѣлѧаше, дѣлѧшедѣлꙗахомъ, дѣлѣахомъ, дѣлаахомъ, дѣлѣхомъ, дѣлꙗхомъ, дѣлѧахомъ, дѣлѧхомъ, дѣлꙗахомь, дѣлѣахомь, дѣлаахомь, дѣлѣхомь, дѣлꙗхомь, дѣлѧахомь, дѣлѧхомь, дѣлꙗахом, дѣлѣахом, дѣлаахом, дѣлѣхом, дѣлꙗхом, дѣлѧахом, дѣлѧхомдѣлꙗашете, дѣлѣашете, дѣлаашете, дѣлѣшете, дѣлꙗшете, дѣлꙗасте, дѣлѣасте, дѣлаасте, дѣлѣсте, дѣлꙗсте, дѣлѧасте, дѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дѣлꙗахѫ, дѣлѣахѫ, дѣлаахѫ, дѣлѣхѫ, дѣлꙗхѫ, дѣлꙗахѹ, дѣлѣахѹ, дѣлаахѹ, дѣлѣхѹ, дѣлꙗхѹ, дѣлѧахѹ, дѣлѧхѹдѣлꙗаховѣ, дѣлѣаховѣ, дѣлааховѣ, дѣлѣховѣ, дѣлꙗховѣ, дѣлѧаховѣ, дѣлѧховѣдѣлꙗашета, дѣлѣашета, дѣлаашета, дѣлѣшета, дѣлꙗшета, дѣлꙗаста, дѣлѣаста, дѣлааста, дѣлѣста, дѣлꙗста, дѣлѧаста, дѣлѧстадѣлꙗашете, дѣлѣашете, дѣлаашете, дѣлѣшете, дѣлꙗшете, дѣлꙗасте, дѣлѣасте, дѣлаасте, дѣлѣсте, дѣлꙗсте, дѣлѧасте, дѣлѧсте
дѣлт -дѣлѭ -дѣлш несв Раздвоявам сьде смъ дѣлесемь а ѹмомꙿ себе с тамо сѫшта творѫ ... прѣжасатъ мꙙ дѣло. дѣлтъ м сꙙ ѹмъ. гда бо хоштѫ повѣстьнаꙗ съкаꙁат дѣлеса С 343.30 не дѣленꙑ ἀμέριστος Който не може да бъде разсечен, разделен не лѫѫ тебе не лѫенааго. не прѣрѣжѫ тебе не дѣлꙿенааго С 505.18—19 дѣлт сѧ Изч С Гр μερίζομαι Нвб деля [се] ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР БТР РБЕ ДА Срв Делене вода БС,НГ