Исторически речник
дѣвьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дѣвьство, дѣвъство, дѣвстводѣвьства, дѣвъства, дѣвствадѣвьствѹ, дѣвъствѹ, дѣвствѹдѣвьствомь, дѣвъствомь, дѣвствомь, дѣвьствомъ, дѣвъствомъ, дѣвствомъдѣвьствѣ, дѣвъствѣ, дѣвствѣдѣвьства, дѣвъства, дѣвства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дѣвьствъ, дѣвъствъ, дѣвествъ, дѣвьствь, дѣвствь, дѣвьстъвь, дѣвстъвь, дѣвьстьвь, дѣвстьвьдѣврьствомъ, дѣвъствомъ, дѣвствомъ, дѣвьствомь, дѣвъствомь, дѣвствомьдѣвьствꙑ, дѣвъствꙑ, дѣвствꙑдѣвьствѣхъ, дѣвъствѣхъ, дѣвствѣхъ, дѣвьствѣхь, дѣвъствѣхь, дѣвствѣхьдѣвьствѣ, дѣвъствѣ, дѣвствѣдѣвьствѹ, дѣвъствѹ, дѣвствѹ
NnDu
дѣвьствома, дѣвъствома, дѣвствома
дѣвьство ср Девическо, девственост жвъш съ мѫжемь ж҃ лѣтъ. отъ дѣвъства своего М Лк 2.36 З А СК н дѣвъства срамлѣѩ сѧ. н цѣломѫдрѣ ьтꙑ СЕ 88а 14 прѩтъ л стотѫ дѣвъства СЕ 101а 11  се сто  прѣсто мѫшт дѣвъство въꙁвраштатъ сꙙ вдѣт ѫꙁꙑ моѧ С 4.25 ꙗкоже бо род сꙙ  двьрї дѣвьствѹ не раꙁдрꙋш С 501.9 М З А СК СЕ С Гр παρϑενία дѣвъство Нвб девство ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР БТР