Исторически речник
дѣвьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дѣвьскъ, дѣвьскьдѣвьскадѣвьскѹдѣвьскъ, дѣвьскьдѣвьскадѣвьскомь, дѣвьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дѣвьсцѣдѣвьскъдѣвьсцдѣвьскъ, дѣвьскьдѣвьскомъ, дѣвьскомьдѣвьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дѣвьскꙑдѣвьсцѣхъ, дѣвьсцѣхьдѣвьскадѣвьскѹдѣвьскомадѣвьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дѣвьскадѣвьскѹдѣвьскодѣвьскадѣвьскомь, дѣвьскомъдѣвьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дѣвьскадѣвьскъ, дѣвьскьдѣвьскомъ, дѣвьскомьдѣвьскꙑдѣвьскꙑдѣвьсцѣхъ, дѣвьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дѣвьсцѣдѣвьскѹдѣвьскомадѣвьскадѣвьскꙑ, дѣвьскѫдѣвьсцѣ, дѣвьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дѣвьскѫ, дѣвьскѹдѣвьскоѭ, дѣвьскоѫ, дѣвьскоѧ, дѣвьскоюдѣвьсцѣ, дѣвьстѣдѣвьскꙑдѣвьскъ, дѣвьскьдѣвьскамъ, дѣвьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дѣвьскꙑдѣвьскамдѣвьскахъ, дѣвьскахьдѣвьсцѣ, дѣвьстѣдѣвьскѹдѣвьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дѣвьскꙑ, дѣвьскꙑ, дѣвьскодѣвьскаго, дѣвьскаего, дѣвьскааго, дѣвьскаго, дѣвьского, дѣвьскога, дѣвьскгодѣвьскѹмѹ, дѣвьскѹемѹ, дѣвьскѹѹмѹ, дѣвьскѹмѹ, дѣвьскоомѹ, дѣвьскомѹ, дѣвьскоѹмѹ, дѣвьскмѹдѣвьскꙑ, дѣвьскꙑ, дѣвьскодѣвьскаго, дѣвьскаего, дѣвьскааго, дѣвьскаго, дѣвьского, дѣвьскога, дѣвьскгодѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дѣвьсцѣмь, дѣвьсцѣемь, дѣвьсцѣѣмь, дѣвьсцѣамь, дѣвьсцѣмь, дѣвьсцѣмъ, дѣвьсцѣемъ, дѣвьсцѣѣмъ, дѣвьсцѣамъ, дѣвьсцѣмъ, дѣвьскомь, дѣвьскомъдѣвьскꙑ, дѣвьскꙑ, дѣвьскодѣвьсцдѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхь, дѣвьскꙑхь, дѣвьсцѣхъ, дѣвьсцѣхьдѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмь, дѣвьсцѣмъ, дѣвьсцѣмьдѣвьскꙑѧ, дѣвьскꙑꙗ, дѣвьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дѣвьскꙑм, дѣвьскꙑмдѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхь, дѣвьскꙑхьдѣвьскаꙗ, дѣвьскаа, дѣвьскаѣдѣвьскѹю, дѣвьскоюдѣвьскꙑма, дѣвьскꙑмадѣвьско, дѣвьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дѣвьскаго, дѣвьскаего, дѣвьскааго, дѣвьскаго, дѣвьского, дѣвьскога, дѣвьскгодѣвьскѹмѹ, дѣвьскѹемѹ, дѣвьскѹѹмѹ, дѣвьскѹмѹ, дѣвьскоомѹ, дѣвьскомѹ, дѣвьскоѹмѹ, дѣвьскмѹдѣвьско, дѣвьскоедѣвьскаго, дѣвьскаего, дѣвьскааго, дѣвьскаго, дѣвьского, дѣвьскога, дѣвьскгодѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмъдѣвьсцѣмь, дѣвьсцѣемь, дѣвьсцѣѣмь, дѣвьсцѣамь, дѣвьсцѣмь, дѣвьсцѣмъ, дѣвьсцѣемъ, дѣвьсцѣѣмъ, дѣвьсцѣамъ, дѣвьсцѣмъ, дѣвьскомь, дѣвьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дѣвьско, дѣвьскоедѣвьскаꙗ, дѣвьскаа, дѣвьскаѣ, дѣвьскаѧдѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхь, дѣвьскꙑхь, дѣвьсцѣхъ, дѣвьсцѣхьдѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмь, дѣвьсцѣмъ, дѣвьсцѣмьдѣвьскаꙗ, дѣвьскаа, дѣвьскаѣ, дѣвьскаѧдѣвьскꙑм, дѣвьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхь, дѣвьскꙑхьдѣвьсцѣдѣвьскѹю, дѣвьскоюдѣвьскꙑма, дѣвьскꙑмадѣвьскаꙗ, дѣвьскаа, дѣвьскаѣ, дѣвьскаѧдѣвьскꙑѧ, дѣвьскꙑꙗ, дѣвьскѫѭ, дѣвьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дѣвьсцѣ, дѣвьстѣ, дѣвьскодѣвьскѫѭ, дѣвьскѹю, дѣвьскоѭ, дѣвьскоюдѣвьскѫѭ, дѣвьскоѫ, дѣвьскоѧ, дѣвьскоюдѣвьсцѣ, дѣвьстѣдѣвьскꙑѧ, дѣвьскꙑꙗ, дѣвьскꙑедѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхъ, дѣвьсцѣхъ, дѣвьстѣхъ, дѣвьскꙑхь, дѣвьскꙑхь, дѣвьсцѣхь, дѣвьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дѣвьскꙑмъ, дѣвьскꙑмъ, дѣвьсцѣмъ, дѣвьстѣмъ, дѣвьскꙑмь, дѣвьскꙑмь, дѣвьсцѣмь, дѣвьстѣмьдѣвьскꙑѧ, дѣвьскꙑꙗ, дѣвьскꙑедѣвьскꙑм, дѣвьскꙑмдѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхъ, дѣвьскꙑхь, дѣвьскꙑхьдѣвьсцѣ, дѣвьстѣдѣвьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дѣвьскꙑма, дѣвьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дѣвьскъ -ꙑ прил Девически, девичи, на девица дѣвьскаа стлъ ес ложесна СЕ 4b 11 въ съкровьнѣ мѣстѣ сѣдꙙ вь пештерѣ прѣбꙑвааше. нарцамѣї дѣвьскаꙗ С 535.23 Поьто оубо си притъь цⷭ҇рѧ въводить. а дѣвиьска жениха. да оувѣмъ колико присньство имать х͠ъ къ дѣвамъ КП Учит. 119а с͠ти́ і͗ѡа͗ни́кїа деви́чески жи͗вѐꙗль вь го́рꙋ деви́чꙋ на преде́ль серꙿбски и͗ бо̀лгарски ⸱ вь е͗пархїи грача́нскїи ⸱ на бѐло по́ле ПХ 76v диноадꙑи сн͠ъ и б͠ъ и ловѣкъ б͠ꙑ(с) отъ дв͠ьскꙑихъ кръвии ЙЕ Бог. 22a раꙁда ѡставльшаа ѹбѡгымь . сестрѫ же прѣдастъ ꙁнаємымь ,  вѣрнымь дѣвам въ дѣвьскы лкъ . птат сѧ то прѣдѣдѡмь Жит. Ант. 3r и ꙋбѡга нѣкѡегѡ срѣтши , сънемши съ себе риꙁы и въсѧ ѧже нѡшааше дѣвиьскѫѧ ꙋтварь , тѡмꙋ въсѣ ꙋсръдно ѿдастъ ПЕ Петк. 75v С КП Учит. ПХ ЙЕ Бог. Жит. Ант. ПЕ Петк. Гр παρϑενικός Нвб девически ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР