Исторически речник
дѣвь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дѣвь, дѣвъдѣвадѣвѹ, дѣвюдѣвь, дѣвъдѣвадѣвемь, дѣвемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дѣвдѣвь, дѣвъдѣвдѣвь, дѣвъ, дѣв, дѣведѣвемъ, дѣвемьдѣвѧ, дѣвѫ, дѣве
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дѣвдѣвхъ, дѣвхьдѣвадѣвѹ, дѣвюдѣвемадѣве
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дѣвадѣвѹ, дѣвюдѣведѣвадѣвемь, дѣвемъдѣв
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дѣвадѣвь, дѣвъ, дѣв, дѣведѣвемъ, дѣвемьдѣвадѣвдѣвхъ, дѣвхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дѣвдѣвѹ, дѣвюдѣвемадѣвадѣвѧ, дѣве, дѣвѫдѣв
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дѣвѫ, дѣвѹдѣвеѭ, дѣвеѫ, дѣвеѧ, дѣвеюдѣвдѣвѧ, дѣве, дѣвѫдѣвь, дѣвъ, дѣв, дѣведѣвамъ, дѣвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дѣвѧ, дѣве, дѣвѫдѣвамдѣвахъ, дѣвахьдѣвдѣвѹ, дѣвюдѣвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дѣвь прил притеж Девичи, девически, на девица ѡ горе мьнѣ рее. то сътворѫ аꙁъ. лце дѣве. ходъ дѣвъ. о дѣв. осклабьн дѣве. бесѣда дѣва. а ѫтроба не дѣва. нъ матерѣ С 240.11, 12, 13 їѡсфа тъкнѫ вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше С 240.4 а бꙑшꙙ бо поꙁнал ... не бꙑшꙙ га славꙑ распꙙл ... не раꙁѹмѣшꙙ о деснѫѭ отца сѣдꙙштааго.  на дѣвѹ рѫкѹ носма С 334.10 дѣве бо ложесно род ба слова ПА 54d двьствоват ѹбо пѡⷣбаеⷮ ꙁѣнцама ѡю. тѣмже менемъ двемъ потеныма Пс. Кес. 145/144 с͠ти́ і͗ѡа͗ни́кїа деви́чески жи͗вѐꙗль вь го́рꙋ деви́чꙋ на преде́ль серꙿбски и͗ бо̀лгарски ⸱ вь е͗пархїи грача́нскїи ⸱ на бѐло по́ле ПХ 76v Дьньсь неосѧꙃанꙑ въ рѣвѣ д͞в ꙁанаетъ сѧ  осѧꙃаемъ бꙑваетъ КО благ. и̇же и̇ꙁьбра ⸱ оутробѫ дв͠иѧ Златоуст 230б С ПА Пс. Кес. ПХ КО благ. Златоуст Гр [τῆς] παρϑένου τῶν παρϑένως παρϑενικός Нвб Срв девичин Дюв МлБТР ЕтМл девичи ЕтБАН Девич МИ ЙЗ,БГИ