Исторически речник
дѣва  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
дѣвадѣвꙑ, дѣвѫдѣвѣдѣвѫ, дѣвѹдѣвоѭ, дѣвоѫ, дѣвоѧ, дѣвоюдѣвѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
дѣводѣвꙑдѣвъ, дѣвьдѣвамъ, дѣвамьдѣвамдѣвахъ, дѣвахь
NfOuNfGuNfDu
дѣвѣдѣвѹдѣвама
дѣва -ꙑ ж Девица, непорочно младо момиче се дѣва въ рѣвѣ прметъ.  родітъ сна А Мт 1.23 СК тъгда въсташѧ дѣвꙑ тꙑ вьсѧ.  ѹкрасшѧ свѣтльнкꙑ своѩ М Мт 25.7 З А СК ѹподоб сѧ црство нбсное. ї҃. двъ Е 36а 18 рождъство твое бце дво радостъ въꙁвѣст въсе въселенѣ Е 25б 15 юношѩ іхъ поѣстъ огнь і дѣвꙑмъ не посѣтованꙑ бꙑшѩ СП 77.63 прведѫтъ сѩ црю дѣвꙑ по неі. ї скрънѩѩ еі пріведѫтъ сѩ по тебѣ СП 44.15 нꙑнѣ мꙑ сънѧсомъ сѧ вꙿс въ кѹпѣ. вдѣт красънѫѭ схѣ ... ꙇ мѹскскꙑхъ двъ. слꙑшат гѫсле глѭщ хъ. юношѧ  дѣвꙑ  старъц. съ юнотам. да хвалѧтъ ꙇмѧ гне СЕ 88а 4, 5 родла ес дѣво беꙁ мѫжа ба. непороьна мѫщ вь рѫцѣ коньцѧ вьсѣхь древнаго ТФ Б 1 ѣко бо ꙁнаменаномъ пеатомь дѣвъствънꙑмъ ꙁатвореномъ. хъ отъ дѣвꙑ род сѧ К 14а 40 Срв. С452.23 дѣвѣ стѣ  прѣстѣ отъ рода цѣсарьска сѫшт. менемь марꙗ С 10.21 аурлꙗнъ рее. кꙿде стъ сестра твоꙗ ѭже тꙑ мѣнш дѣвѫ сѫштѫ. се посълахъ ѭ на блѫдъ. да продѫтъ ѭ вьс хотꙙште. ште дѣва стъ С 4.16, 18 да оувѣмъ колико присньство имать х͠ъ къ дѣвамъ подающамъ милостꙑню обило КП Учит. 119а събрахѹ сѧ двы ҆҆льтьскї  на лѣто пла́ь творѧа҆хѹ по не҆ ХрГС 418b19-20 възѧ́тъ ꙋбѡ стаа два малⷹѫ ѡ͗нѫ• и͗ въспита е͗ѫ̀ въ страсѣ бжіи Дор. 235а бѣаше изити отъ июдеи и свѧтѣи госпожди богородици дѣвѣ, и апостольско доброьсти ЙЕ Шест. 200b прꙗтъ стѫѭ дѣвѫ марѭ• рождьшѫѭ по плът га ба  спса нашего іу ха ПА 237а єго по плот мтре всестꙋю двꙋ въ стн͗н͗ꙋ ͗ в рѣ́снотꙋ ба слово въпꙿлощен͗н͗а роⷤ҇шꙋю Фот. 645а Зараⷣ ́грѣⷯ члчьскы, слѣ́зе ѿ нбо́то на́ земе. и вьпль́ти се ѿ ста́ два и бца мрïа. Тр. дам. 3 тако же и мати , прьво дѣва , тае обѣщанаꙗ , тае невѣста , тае жена ЙЕ Шест. 193a Дева (зодиакален знак). И въ про́лѣть и́ма зоді́е, что é добы́тⸯкь: ѻвéнь и юнéць и близнéць. а́ въ жъ́тва е, ра́кь и лъ́вь и дѣ́ва Тр. дам. 318 М З А СК Б Е СП СЕ ТФ К С КП Учит. ХрГС Дор. ЙЕ Шест. ПА Фот. Гр παρϑένος Нвб дева ОА ВА НТ АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР БТР ДА Срв Дева ЛИ Дево м ЛИ Девка ЛИ СтИл,РЛФИ Девин МИ ЙЗ,Зас