Исторически речник
дьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дьратдерѫ, дерѹдерешдеретъ, дереть, деретдеремъ, деремь, дерем, деремодерете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дерѫтъ, дерѹтъ, дерѫть, дерѹть, дерѫт, дерѹтдеревѣдеретадеретедердер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дерѣмъ, дерѣмь, дерѣмдерѣтедерѣвѣдерѣтадьрахъ, дърахъ, драхъ, дьрахь, дърахь, драхь, дьрах, дърах, драхдьра, дъра, дра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дьра, дъра, драдьрахомъ, дърахомъ, драхомъ, дьрахомь, дърахомь, драхомь, дьрахом, дърахом, драхом, дьрахмꙑ, дърахмꙑ, драхмꙑдьрасте, дърасте, драстедьрашѧ, дърашѧ, драшѧ, дьрашѫ, дърашѫ, драшѫ, дьраша, дъраша, драша, дьраше, дъраше, драше, дьрахѫ, дърахѫ, драхѫдьраховѣ, дъраховѣ, драховѣдьраста, дъраста, драста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дьрасте, дърасте, драстедерѣхъ, дерѣхь, дерѣхдерѣшедерѣшедерѣхомъ, дерѣхомь, дерѣхомдерѣшете, дерѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дерѣхѫ, дерѣхѹдерѣховѣдерѣшета, дерѣстадерѣшете, дерѣсте
дьрат -дерѫ -дереш несв 1. Дера, разкъсвам повѣсвъ же ꙗ повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ С 113.30 кнꙙꙁъ же раꙁгнѣвавъ сꙙ повелѣ дърат ꙗ С 183.8 повелѣ же пае дърат  С 161.6—7 Срв. С161.16 деромомъ же свꙙтꙑмъ на многꙑ асꙑ. теен кръвъно отъ стꙑхъ тѣлесъ хъ схождааше С 179.26—27 слѹгамъ же дерѫштамъ ꙗ.  хсѹ обльгъаваѭштѹ мѫкꙑ. не ѹꙗста свꙙтаꙗ болѣꙁн С 183.14 2. Дращя ꙁвѣрꙿ же ѹстрьмьꙗше сꙙ къ манастꙑрѹ ... пршъдъшѹ же мѹ къ манастрѹ.  ногътьм свом двьр дерѫштѹ С 558.23 Изч С Гр ξέω дърат Нвб дера ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР БТР ДА