Исторически речник
дъхновеньі  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дъхновен, дъхновеньдъхновенꙗ, дъхновена, дъхновеньꙗдъхновеню, дъхновенѹ, дъхновеньюдъхновенмь, дъхновеньмь, дъхновенмъ, дъхновеньмъ, дъхновенмь, дъхновенмъдъхновен, дъхновень, дъхновендъхновенꙗ, дъхновена, дъхновеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дъхновен, дъхновень, дъхновенедъхновенмъ, дъхновеньмъ, дъхновенмь, дъхновеньмь, дъхновенмъ, дъхновенмь, дъхновеномъ, дъхновенамъдъхновен, дъхновень, дъхновен, дъхновенмдъхновенхъ, дъхновеньхъ, дъхновенхь, дъхновеньхь, дъхновенхъ, дъхновенхьдъхновен, дъхновеньдъхновеню, дъхновенѹ, дъхновенью
NnDu
дъхновенма, дъхновеньма, дъхновенма, дъхновенма
дъхновеньі -ꙗ ср Дъх, дихание  авшѩ сѩ істоъніці водъ.  отъкръшѩ сѩ основаньѣ ѹселенꙑѩ ... ѡтъ дъхновенъѣ дха гнѣва твоего СП 17.16 въскрьсн съꙁьдан мо ... тебе рад ... прдохъ на ꙁемьѭ ... вждъ лца мого ꙁапльваньꙗ. ꙗже тебе рад прѧхъ. да тебе ѹстроѭ въ прьво дъхновень С 469.8 Изч СП С Гр ἔμπνευσις ἐμφύσημα дъхновенъ Нвб Срв [в]дъхновение