Исторически речник
дъждт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дъждтдъждѫ, дъждѹдъждшдъждтъ, дъждть, дъждтдъждмъ, дъждмь, дъждм, дъждмодъждте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дъждѧтъ, дъждѧть, дъждѧтдъждвѣдъждтадъждтедъжддъжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дъждмъ, дъждмь, дъждмдъждтедъждвѣдъждтадъждхъ, дъждхь, дъждхдъжд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дъжддъждхомъ, дъждхомь, дъждхом, дъждхмꙑдъждстедъждшѧ, дъждшѫ, дъждша, дъждше, дъждхѫдъждховѣдъждста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дъждсте*дъждаахъ*дъждааше*дъждааше*дъждаахомъ*дъждаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*дъждаахѫ*дъждааховѣ*дъждаашета*дъждаашете
дъждт -дъждѫ -дъждш несв За дъжд: вали ꙇ дъждтъ на праведънꙑ  на неправедънꙑ М Мт 5.45 Изч М З А СК Гр βρέχω Нвб дъждѝ диал ВА НГер МлБТР ЕтБАН ДА