Исторически речник
дъждевъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дъждевъ, дъждевьдъждевадъждевѹдъждевь, дъждевъдъждевадъждевомь, дъждевомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дъждевѣдъждеве, дъждевъдъждевдъждевъ, дъждевьдъждевомъ, дъждевомьдъждевꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дъждевꙑдъждевѣхъ, дъждевѣхьдъждевадъждевѹдъждевомадъждево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дъждевадъждевѹдъждеводъждевадъждевомь, дъждевомъдъждевѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дъждевадъждевъ, дъждевьдъждевомъ, дъждевомьдъждевадъждевꙑдъждевѣхъ, дъждевѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дъждевѣдъждевѹдъждевомадъждевадъждевꙑ, дъждевѫдъждевѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дъждевѫ, дъждевѹдъждевоѭ, дъждевоѫ, дъждевоѧ, дъждевоюдъждевѣдъждевꙑдъждевъ, дъждевьдъждевамъ, дъждевамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дъждевꙑдъждевамдъждевахъ, дъждевахьдъждевѣдъждевѹдъждевама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дъждевꙑ, дъждевꙑ, дъждеводъждеваго, дъждеваего, дъждевааго, дъждеваго, дъждевого, дъждевога, дъждевгодъждевѹмѹ, дъждевѹемѹ, дъждевѹѹмѹ, дъждевѹмѹ, дъждевоомѹ, дъждевомѹ, дъждевоѹмѹ, дъждевмѹдъждевꙑ, дъждевꙑ, дъждеводъждеваго, дъждеваего, дъждевааго, дъждеваго, дъждевого, дъждевога, дъждевгодъждевꙑмь, дъждевꙑмь, дъждевꙑмъ, дъждевꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дъждевѣмь, дъждевѣемь, дъждевѣѣмь, дъждевѣамь, дъждевѣмь, дъждевѣмъ, дъждевѣемъ, дъждевѣѣмъ, дъждевѣамъ, дъждевѣмъ, дъждевомь, дъждевомъдъждевꙑ, дъждевꙑ, дъждеводъждевдъждевꙑхъ, дъждевꙑхъ, дъждевꙑхь, дъждевꙑхь, дъждевѣхъ, дъждевѣхьдъждевꙑмъ, дъждевꙑмъ, дъждевꙑмь, дъждевꙑмь, дъждевѣмъ, дъждевѣмьдъждевꙑѧ, дъждевꙑꙗ, дъждевꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дъждевꙑм, дъждевꙑмдъждевꙑхъ, дъждевꙑхъ, дъждевꙑхь, дъждевꙑхьдъждеваꙗ, дъждеваа, дъждеваѣдъждевѹю, дъждевоюдъждевꙑма, дъждевꙑмадъждево, дъждевое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дъждеваго, дъждеваего, дъждевааго, дъждеваго, дъждевого, дъждевога, дъждевгодъждевѹмѹ, дъждевѹемѹ, дъждевѹѹмѹ, дъждевѹмѹ, дъждевоомѹ, дъждевомѹ, дъждевоѹмѹ, дъждевмѹдъждево, дъждевоедъждеваго, дъждеваего, дъждевааго, дъждеваго, дъждевого, дъждевога, дъждевгодъждевꙑмь, дъждевꙑмь, дъждевꙑмъ, дъждевꙑмъдъждевѣмь, дъждевѣемь, дъждевѣѣмь, дъждевѣамь, дъждевѣмь, дъждевѣмъ, дъждевѣемъ, дъждевѣѣмъ, дъждевѣамъ, дъждевѣмъ, дъждевомь, дъждевомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дъждево, дъждевоедъждеваꙗ, дъждеваа, дъждеваѣ, дъждеваѧдъждевꙑхъ, дъждевꙑхъ, дъждевꙑхь, дъждевꙑхь, дъждевѣхъ, дъждевѣхьдъждевꙑмъ, дъждевꙑмъ, дъждевꙑмь, дъждевꙑмь, дъждевѣмъ, дъждевѣмьдъждеваꙗ, дъждеваа, дъждеваѣ, дъждеваѧдъждевꙑм, дъждевꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дъждевꙑхъ, дъждевꙑхъ, дъждевꙑхь, дъждевꙑхьдъждевѣдъждевѹю, дъждевоюдъждевꙑма, дъждевꙑмадъждеваꙗ, дъждеваа, дъждеваѣ, дъждеваѧдъждевꙑѧ, дъждевꙑꙗ, дъждевѫѭ, дъждевꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дъждевѣ, дъждеводъждевѫѭ, дъждевѹю, дъждевоѭ, дъждевоюдъждевѫѭ, дъждевоѫ, дъждевоѧ, дъждевоюдъждевѣдъждевꙑѧ, дъждевꙑꙗ, дъждевꙑедъждевꙑхъ, дъждевꙑхъ, дъждевѣхъ, дъждевꙑхь, дъждевꙑхь, дъждевѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дъждевꙑмъ, дъждевꙑмъ, дъждевѣмъ, дъждевꙑмь, дъждевꙑмь, дъждевѣмьдъждевꙑѧ, дъждевꙑꙗ, дъждевꙑедъждевꙑм, дъждевꙑмдъждевꙑхъ, дъждевꙑхъ, дъждевꙑхь, дъждевꙑхьдъждевѣдъждевѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дъждевꙑма, дъждевꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дъждевъ -ꙑ прил Дъждовен, на дъжда глѫбнѫ же ꙁемьѧ обрѣтъше.  подъгор потоъно дѹждевꙑхъ водъ С 301.19 аште л же тъ огн҄ь. стѣн҄ь ѱавꙑ. съ небесе пршъств божꙗ огн҄. напо же кѫпнѫ не опал. то ѹбо рееш о правьдѣ ... нъ въ обраꙁѣ дъждевѣ съходꙙшт С 250.27 Изч С Гр ὀμβρομιαῖος τοῦ ὑετοῦ дѹждевъ Нвб дъждев ОА ВА дъждяв Дюв НГер