Исторически речник
дѹшеѹспѣшьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дѹшеѹспѣшьнъ, дѹшеѹспѣшьньдѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьнѹдѹшеѹспѣшьнъ, дѹшеѹспѣшьньдѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьномь, дѹшеѹспѣшьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьне, дѹшеѹспѣшьнꙑдѹшеѹспѣшьндѹшеѹспѣшьнъ, дѹшеѹспѣшьньдѹшеѹспѣшьномъ, дѹшеѹспѣшьномьдѹшеѹспѣшьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дѹшеѹспѣшьнꙑдѹшеѹспѣшьнѣхъ, дѹшеѹспѣшьнѣхьдѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьнѹдѹшеѹспѣшьномадѹшеѹспѣшьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьнѹдѹшеѹспѣшьнодѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьномь, дѹшеѹспѣшьномъдѹшеѹспѣшьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьнъ, дѹшеѹспѣшьньдѹшеѹспѣшьномъ, дѹшеѹспѣшьномьдѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьнꙑдѹшеѹспѣшьнѣхъ, дѹшеѹспѣшьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѹдѹшеѹспѣшьномадѹшеѹспѣшьнадѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнѫдѹшеѹспѣшьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дѹшеѹспѣшьнѫ, дѹшеѹспѣшьнѹдѹшеѹспѣшьноѭ, дѹшеѹспѣшьноѫ, дѹшеѹспѣшьноѧ, дѹшеѹспѣшьноюдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнꙑдѹшеѹспѣшьнъ, дѹшеѹспѣшьньдѹшеѹспѣшьнамъ, дѹшеѹспѣшьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дѹшеѹспѣшьнꙑдѹшеѹспѣшьнамдѹшеѹспѣшьнахъ, дѹшеѹспѣшьнахьдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѹдѹшеѹспѣшьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнодѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьнаего, дѹшеѹспѣшьнааго, дѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьного, дѹшеѹспѣшьнога, дѹшеѹспѣшьнгодѹшеѹспѣшьнѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѹемѹ, дѹшеѹспѣшьнѹѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѹмѹ, дѹшеѹспѣшьноомѹ, дѹшеѹспѣшьномѹ, дѹшеѹспѣшьноѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнмѹдѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнодѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьнаего, дѹшеѹспѣшьнааго, дѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьного, дѹшеѹспѣшьнога, дѹшеѹспѣшьнгодѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дѹшеѹспѣшьнѣмь, дѹшеѹспѣшьнѣемь, дѹшеѹспѣшьнѣѣмь, дѹшеѹспѣшьнѣамь, дѹшеѹспѣшьнѣмь, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьнѣемъ, дѹшеѹспѣшьнѣѣмъ, дѹшеѹспѣшьнѣамъ, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьномь, дѹшеѹспѣшьномъдѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнꙑ, дѹшеѹспѣшьнодѹшеѹспѣшьндѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнѣхъ, дѹшеѹспѣшьнѣхьдѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьнѣмьдѹшеѹспѣшьнꙑѧ, дѹшеѹспѣшьнꙑꙗ, дѹшеѹспѣшьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дѹшеѹспѣшьнꙑм, дѹшеѹспѣшьнꙑмдѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнꙑхьдѹшеѹспѣшьнаꙗ, дѹшеѹспѣшьнаа, дѹшеѹспѣшьнаѣдѹшеѹспѣшьнѹю, дѹшеѹспѣшьноюдѹшеѹспѣшьнꙑма, дѹшеѹспѣшьнꙑмадѹшеѹспѣшьно, дѹшеѹспѣшьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьнаего, дѹшеѹспѣшьнааго, дѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьного, дѹшеѹспѣшьнога, дѹшеѹспѣшьнгодѹшеѹспѣшьнѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѹемѹ, дѹшеѹспѣшьнѹѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѹмѹ, дѹшеѹспѣшьноомѹ, дѹшеѹспѣшьномѹ, дѹшеѹспѣшьноѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнмѹдѹшеѹспѣшьно, дѹшеѹспѣшьноедѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьннаего, дѹшеѹспѣшьнааго, дѹшеѹспѣшьнаго, дѹшеѹспѣшьного, дѹшеѹспѣшьнога, дѹшеѹспѣшьнгодѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмъдѹшеѹспѣшьнѣмь, дѹшеѹспѣшьнѣемь, дѹшеѹспѣшьнѣѣмь, дѹшеѹспѣшьнѣамь, дѹшеѹспѣшьнѣмь, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьнѣемъ, дѹшеѹспѣшьнѣѣмъ, дѹшеѹспѣшьнѣамъ, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьномь, дѹшеѹспѣшьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дѹшеѹспѣшьно, дѹшеѹспѣшьноедѹшеѹспѣшьнаꙗ, дѹшеѹспѣшьнаа, дѹшеѹспѣшьнаѣ, дѹшеѹспѣшьнаѧдѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнѣхъ, дѹшеѹспѣшьнѣхьдѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьнѣмьдѹшеѹспѣшьнаꙗ, дѹшеѹспѣшьнаа, дѹшеѹспѣшьнаѣ, дѹшеѹспѣшьнаѧдѹшеѹспѣшьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнꙑхьдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѹю, дѹшеѹспѣшьноюдѹшеѹспѣшьнꙑма, дѹшеѹспѣшьнꙑмадѹшеѹспѣшьнаꙗ, дѹшеѹспѣшьнаа, дѹшеѹспѣшьнаѣ, дѹшеѹспѣшьнаѧдѹшеѹспѣшьнꙑѧ, дѹшеѹспѣшьнꙑꙗ, дѹшеѹспѣшьнѫѭ, дѹшеѹспѣшьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнодѹшеѹспѣшьнѫѭ, дѹшеѹспѣшьнѹю, дѹшеѹспѣшьноѭ, дѹшеѹспѣшьноюдѹшеѹспѣшьнѫѭ, дѹшеѹспѣшьноѫ, дѹшеѹспѣшьноѧ, дѹшеѹспѣшьноюдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнꙑѧ, дѹшеѹспѣшьнꙑꙗ, дѹшеѹспѣшьнꙑедѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнѣхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмъ, дѹшеѹспѣшьнѣмъ, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнꙑмь, дѹшеѹспѣшьнѣмьдѹшеѹспѣшьнꙑѧ, дѹшеѹспѣшьнꙑꙗ, дѹшеѹспѣшьнꙑедѹшеѹспѣшьнꙑм, дѹшеѹспѣшьнꙑмдѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхъ, дѹшеѹспѣшьнꙑхь, дѹшеѹспѣшьнꙑхьдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дѹшеѹспѣшьнꙑма, дѹшеѹспѣшьнꙑмадѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшадѹшеѹспѣшьнѣшѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
дѹшеѹспѣшьнѣшемь, дѹшеѹспѣшьнѣшемъдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѣше, дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшь, дѹшеѹспѣшьнѣшъдѹшеѹспѣшьнѣшемъ, дѹшеѹспѣшьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
дѹшеѹспѣшьнѣшѧдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшадѹшеѹспѣшьнѣшѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюдѹшеѹспѣшьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
дѹшеѹспѣшьнѣе, дѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшедѹшеѹспѣшьнѣшадѹшеѹспѣшьнѣшѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюдѹшеѹспѣшьнѣе, дѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшедѹшеѹспѣшьнѣшадѹшеѹспѣшьнѣшемь, дѹшеѹспѣшьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣе, дѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѣша, дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшь, дѹшеѹспѣшьнѣшъдѹшеѹспѣшьнѣшемъ, дѹшеѹспѣшьнѣшемьдѹшеѹспѣшьнѣша, дѹшеѹспѣшьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюдѹшеѹспѣшьнѣшемадѹшеѹспѣшьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
дѹшеѹспѣшьнѣшѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшедѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹдѹшеѹспѣшьнѣшеѭ, дѹшеѹспѣшьнѣшеѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшеѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшеюдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
дѹшеѹспѣшьнѣшѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшедѹшеѹспѣшьнѣшь, дѹшеѹспѣшьнѣшъдѹшеѹспѣшьнѣшамъ, дѹшеѹспѣшьнѣшамьдѹшеѹспѣшьнѣшѧ, дѹшеѹспѣшьнѣше, дѹшеѹспѣшьнѣшѫдѹшеѹспѣшьнѣшамдѹшеѹспѣшьнѣшахъ, дѹшеѹспѣшьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюдѹшеѹспѣшьнѣшамадѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшаго, дѹшеѹспѣшьнѣшаего, дѹшеѹспѣшьнѣшааго, дѹшеѹспѣшьнѣшагодѹшеѹспѣшьнѣшѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹемѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюемѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
дѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѣшаго, дѹшеѹспѣшьнѣшаего, дѹшеѹспѣшьнѣшааго, дѹшеѹспѣшьнѣшагодѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъдѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъдѹшеѹспѣшьнѣдѹшеѹспѣшьнѣше, дѹшеѹспѣшьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхь, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмьдѹшеѹспѣшьнѣшѧѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣшѫѫдѹшеѹспѣшьнѣшм, дѹшеѹспѣшьнѣшмдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
дѹшеѹспѣшьнѣшѹю, дѹшеѹспѣшьнѣшююдѹшеѹспѣшьнѣшма, дѹшеѹспѣшьнѣшмадѹшеѹспѣшьнѣе, дѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣшедѹшеѹспѣшьнѣшаго, дѹшеѹспѣшьнѣшаего, дѹшеѹспѣшьнѣшааго, дѹшеѹспѣшьнѣшагодѹшеѹспѣшьнѣшѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹемѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюемѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюѹмѹ, дѹшеѹспѣшьнѣшюмѹдѹшеѹспѣшьнѣе, дѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
дѹшеѹспѣшьнѣшаго, дѹшеѹспѣшьнѣшаего, дѹшеѹспѣшьнѣшааго, дѹшеѹспѣшьнѣшагодѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъдѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъдѹшеѹспѣшьнѣе, дѹшеѹспѣшьнѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣшедѹшеѹспѣшьнѣшаꙗ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѧдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхь, дѹшеѹспѣшьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмьдѹшеѹспѣшьнѣшаꙗ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѧдѹшеѹспѣшьнѣшм, дѹшеѹспѣшьнѣшмдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшѹю, дѹшеѹспѣшьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
дѹшеѹспѣшьнѣшма, дѹшеѹспѣшьнѣшмадѹшеѹспѣшьнѣшꙗ, дѹшеѹспѣшьнѣшѣ, дѹшеѹспѣшьнѣшаꙗдѹшеѹспѣшьнѣшѧѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѩ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣшеѥдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшѫѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫѭ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѩ, дѹшеѹспѣшьнѣшююдѹшеѹспѣшьнѣшѫѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫѭ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѩ, дѹшеѹспѣшьнѣшюю, дѹшеѹспѣшьнѣшеѭ, дѹшеѹспѣшьнѣшеѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшеѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
дѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшꙗ, дѹшеѹспѣшьнѣшѣдѹшеѹспѣшьнѣшѧѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѩ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣшеѥдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхь, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмъ, дѹшеѹспѣшьнѣшмь, дѹшеѹспѣшьнѣшмьдѹшеѹспѣшьнѣшѧѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшѧѩ, дѹшеѹспѣшьнѣшѫѫ, дѹшеѹспѣшьнѣшаѧ, дѹшеѹспѣшьнѣшее, дѹшеѹспѣшьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
дѹшеѹспѣшьнѣшм, дѹшеѹспѣшьнѣшмдѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхъ, дѹшеѹспѣшьнѣшхь, дѹшеѹспѣшьнѣшхьдѹшеѹспѣшьнѣшдѹшеѹспѣшьнѣшѹю, дѹшеѹспѣшьнѣшююдѹшеѹспѣшьнѣшма, дѹшеѹспѣшьнѣшма
дѹшеѹспѣшьнъ -ꙑ прил Полезен за душата покѹшѫ сꙙ же вь мнѣ болѣꙁньно. цѣлтел҄ьнѫѭ хъ свꙙтостѭ. прѣдъложт дѹшеѹспѣшьнаꙗ. слѹшаѭштмъ тѣхъ не лъжьнѫ поставт памꙙть С 534.18—19 Изч С Калка от гр ψυχωφελής Нвб Ø