Исторически речник
дѹхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дѹхатдѹшѫ, дѹшѹдѹшешдѹшетъ, дѹшеть, дѹшетдѹшемъ, дѹшемь, дѹшем, дѹшемодѹшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дѹшѫтъ, дѹшѹтъ, дѹшѫть, дѹшѹть, дѹшѫт, дѹшѹтдѹшевѣдѹшетадѹшетедѹшдѹш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дѹшмъ, дѹшѣмъ, дѹшамъ, дѹшмь, дѹшѣмь, дѹшамь, дѹшм, дѹшѣм, дѹшамдѹште, дѹшѣте, дѹшатедѹшвѣ, дѹшѣвѣ, дѹшавѣдѹшта, дѹшѣта, дѹшатадѹхахъ, дѹхахь, дѹхахдѹха
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дѹхадѹхахомъ, дѹхахомь, дѹхахом, дѹхахмꙑдѹхастедѹхашѧ, дѹхашѫ, дѹхаша, дѹхаше, дѹхахѫдѹхаховѣдѹхаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дѹхастедѹхаахъ, дѹхахъ, дѹхаахь, дѹхахь, дѹхаах, дѹхахдѹхааше, дѹхашедѹхааше, дѹхашедѹхаахомъ, дѹхахомъ, дѹхаахомь, дѹхахомь, дѹхаахом, дѹхахомдѹхаашете, дѹхашете, дѹхаасте, дѹхасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дѹхаахѫ, дѹхахѫ, дѹхаахѹ, дѹхахѹдѹхааховѣ, дѹхаховѣдѹхаашета, дѹхашета, дѹхааста, дѹхастадѹхаашете, дѹхашете, дѹхаасте, дѹхасте
дѹхат -дѹшѫ -дѹшеш несв 1. Духам, вея, повявам егда югъ дѹшѫштъ. глете ѣко варъ бѫдетъ.  бꙑваатъ М Лк 12.55 З дѹхъ деже хоштетъ дѹшетъ. ꙇ глаⷭ҇ его слꙑшш. нъ не вѣс отъ кѫдѹ прдетъ  камо детъ. тако естъ вьсѣкъ рожденꙑ отъ дха М Йо 3.8 З 2. Прен. Душа се, задушавам се [от някакво чувство]  гнѣва спльн҄енъ прде ...  вь гнѣвѣ сꙑ наꙙ глаголат. ѧже вѣсте вь градѣ сьде ... сѫштꙙ л нарцаѭштꙙ сꙙ крьстꙗнꙑ повѣдте. он же вдѣвъше ꙗко дѹшетъ гнѣвомъ. ѹаахѫ съ страхомъ глагол҄ѫште С 45.26 дꙿнае же мѹ гнѣвомъ дѹшѫштѹ. о прѣтръпѣнї мѫенка. рее прведѣте м сѣмо мѫжꙙ жестокꙑ С 62.7 Изч М З С Гр πνέω Нвб Срв духам ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР