Исторически речник
дрѧхлъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дрѧхлъ, дрѧхльдрѧхладрѧхлѹдрѧхлъ, дрѧхльдрѧхладрѧхломь, дрѧхломъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дрѧхлѣдрѧхле, дрѧхлꙑдрѧхлдрѧхлъ, дрѧхльдрѧхломъ, дрѧхломьдрѧхлꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дрѧхлꙑдрѧхлѣхъ, дрѧхлѣхьдрѧхладрѧхлѹдрѧхломадрѧхло
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дрѧхладрѧхлѹдрѧхлодрѧхладрѧхломь, дрѧхломъдрѧхлѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дрѧхладрѧхлъ, дрѧхльдрѧхломъ, дрѧхломьдрѧхладрѧхлꙑдрѧхлѣхъ, дрѧхлѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дрѧхлѣдрѧхлѹдрѧхломадрѧхладрѧхлꙑ, дрѧхлѫдрѧхлѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дрѧхлѫ, дрѧхлѹдрѧхлоѭ, дрѧхлоѫ, дрѧхлоѧ, дрѧхлоюдрѧхлѣдрѧхлꙑдрѧхлъ, дрѧхльдрѧхламъ, дрѧхламь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дрѧхлꙑдрѧхламдрѧхлахъ, дрѧхлахьдрѧхлѣдрѧхлѹдрѧхлама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дрѧхлꙑ, дрѧхлꙑ, дрѧхлодрѧхлаго, дрѧхлаего, дрѧхлааго, дрѧхлаго, дрѧхлого, дрѧхлога, дрѧхлгодрѧхлѹмѹ, дрѧхлѹемѹ, дрѧхлѹѹмѹ, дрѧхлѹмѹ, дрѧхлоомѹ, дрѧхломѹ, дрѧхлоѹмѹ, дрѧхлмѹдрѧхлꙑ, дрѧхлꙑ, дрѧхлодрѧхлаго, дрѧхлаего, дрѧхлааго, дрѧхлаго, дрѧхлого, дрѧхлога, дрѧхлгодрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дрѧхлѣмь, дрѧхлѣемь, дрѧхлѣѣмь, дрѧхлѣамь, дрѧхлѣмь, дрѧхлѣмъ, дрѧхлѣемъ, дрѧхлѣѣмъ, дрѧхлѣамъ, дрѧхлѣмъ, дрѧхломь, дрѧхломъдрѧхлꙑ, дрѧхлꙑ, дрѧхлодрѧхлдрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхь, дрѧхлꙑхь, дрѧхлѣхъ, дрѧхлѣхьдрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмь, дрѧхлѣмъ, дрѧхлѣмьдрѧхлꙑѧ, дрѧхлꙑꙗ, дрѧхлꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дрѧхлꙑм, дрѧхлꙑмдрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхь, дрѧхлꙑхьдрѧхлаꙗ, дрѧхлаа, дрѧхлаѣдрѧхлѹю, дрѧхлоюдрѧхлꙑма, дрѧхлꙑмадрѧхло, дрѧхлое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дрѧхлаго, дрѧхлаего, дрѧхлааго, дрѧхлаго, дрѧхлого, дрѧхлога, дрѧхлгодрѧхлѹмѹ, дрѧхлѹемѹ, дрѧхлѹѹмѹ, дрѧхлѹмѹ, дрѧхлоомѹ, дрѧхломѹ, дрѧхлоѹмѹ, дрѧхлмѹдрѧхло, дрѧхлоедрѧхлаго, дрѧхлаего, дрѧхлааго, дрѧхлаго, дрѧхлого, дрѧхлога, дрѧхлгодрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмъдрѧхлѣмь, дрѧхлѣемь, дрѧхлѣѣмь, дрѧхлѣамь, дрѧхлѣмь, дрѧхлѣмъ, дрѧхлѣемъ, дрѧхлѣѣмъ, дрѧхлѣамъ, дрѧхлѣмъ, дрѧхломь, дрѧхломъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дрѧхло, дрѧхлоедрѧхлаꙗ, дрѧхлаа, дрѧхлаѣ, дрѧхлаѧдрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхь, дрѧхлꙑхь, дрѧхлѣхъ, дрѧхлѣхьдрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмь, дрѧхлѣмъ, дрѧхлѣмьдрѧхлаꙗ, дрѧхлаа, дрѧхлаѣ, дрѧхлаѧдрѧхлꙑм, дрѧхлꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхь, дрѧхлꙑхьдрѧхлѣдрѧхлѹю, дрѧхлоюдрѧхлꙑма, дрѧхлꙑмадрѧхлаꙗ, дрѧхлаа, дрѧхлаѣ, дрѧхлаѧдрѧхлꙑѧ, дрѧхлꙑꙗ, дрѧхлѫѭ, дрѧхлꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дрѧхлѣ, дрѧхлодрѧхлѫѭ, дрѧхлѹю, дрѧхлоѭ, дрѧхлоюдрѧхлѫѭ, дрѧхлоѫ, дрѧхлоѧ, дрѧхлоюдрѧхлѣдрѧхлꙑѧ, дрѧхлꙑꙗ, дрѧхлꙑедрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхъ, дрѧхлѣхъ, дрѧхлꙑхь, дрѧхлꙑхь, дрѧхлѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дрѧхлꙑмъ, дрѧхлꙑмъ, дрѧхлѣмъ, дрѧхлꙑмь, дрѧхлꙑмь, дрѧхлѣмьдрѧхлꙑѧ, дрѧхлꙑꙗ, дрѧхлꙑедрѧхлꙑм, дрѧхлꙑмдрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхъ, дрѧхлꙑхь, дрѧхлꙑхьдрѧхлѣдрѧхлѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дрѧхлꙑма, дрѧхлꙑмадрѧхлѣ, дрѧхлѣшдрѧхлѣшадрѧхлѣшѹ, дрѧхлѣшюдрѧхлѣдрѧхлѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
дрѧхлѣшемь, дрѧхлѣшемъдрѧхлѣшдрѧхлѣдрѧхлѣше, дрѧхлѣшдрѧхлѣшь, дрѧхлѣшъдрѧхлѣшемъ, дрѧхлѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
дрѧхлѣшѧдрѧхлѣшдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшадрѧхлѣшѹ, дрѧхлѣшюдрѧхлѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
дрѧхлѣе, дрѧхлѣ, дрѧхлѣшедрѧхлѣшадрѧхлѣшѹ, дрѧхлѣшюдрѧхлѣе, дрѧхлѣ, дрѧхлѣшедрѧхлѣшадрѧхлѣшемь, дрѧхлѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
дрѧхлѣшдрѧхлѣе, дрѧхлѣдрѧхлѣша, дрѧхлѣшдрѧхлѣшь, дрѧхлѣшъдрѧхлѣшемъ, дрѧхлѣшемьдрѧхлѣша, дрѧхлѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
дрѧхлѣшдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшдрѧхлѣшѹ, дрѧхлѣшюдрѧхлѣшемадрѧхлѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
дрѧхлѣшѧ, дрѧхлѣшѫ, дрѧхлѣшедрѧхлѣшдрѧхлѣшѫ, дрѧхлѣшѧ, дрѧхлѣшѹдрѧхлѣшеѭ, дрѧхлѣшеѫ, дрѧхлѣшеѧ, дрѧхлѣшеюдрѧхлѣшдрѧхлѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
дрѧхлѣшѧ, дрѧхлѣшѫ, дрѧхлѣшедрѧхлѣшь, дрѧхлѣшъдрѧхлѣшамъ, дрѧхлѣшамьдрѧхлѣшѧ, дрѧхлѣше, дрѧхлѣшѫдрѧхлѣшамдрѧхлѣшахъ, дрѧхлѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
дрѧхлѣшдрѧхлѣшѹ, дрѧхлѣшюдрѧхлѣшамадрѧхлѣ, дрѧхлѣшдрѧхлѣшаго, дрѧхлѣшаего, дрѧхлѣшааго, дрѧхлѣшагодрѧхлѣшѹмѹ, дрѧхлѣшѹемѹ, дрѧхлѣшѹѹмѹ, дрѧхлѣшѹмѹ, дрѧхлѣшюмѹ, дрѧхлѣшюемѹ, дрѧхлѣшюѹмѹ, дрѧхлѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
дрѧхлѣдрѧхлѣшаго, дрѧхлѣшаего, дрѧхлѣшааго, дрѧхлѣшагодрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъдрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъдрѧхлѣдрѧхлѣше, дрѧхлѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхь, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмьдрѧхлѣшѧѧ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣшѫѫдрѧхлѣшм, дрѧхлѣшмдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
дрѧхлѣшѹю, дрѧхлѣшююдрѧхлѣшма, дрѧхлѣшмадрѧхлѣе, дрѧхлѣ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣшедрѧхлѣшаго, дрѧхлѣшаего, дрѧхлѣшааго, дрѧхлѣшагодрѧхлѣшѹмѹ, дрѧхлѣшѹемѹ, дрѧхлѣшѹѹмѹ, дрѧхлѣшѹмѹ, дрѧхлѣшюмѹ, дрѧхлѣшюемѹ, дрѧхлѣшюѹмѹ, дрѧхлѣшюмѹдрѧхлѣе, дрѧхлѣ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
дрѧхлѣшаго, дрѧхлѣшаего, дрѧхлѣшааго, дрѧхлѣшагодрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъдрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъдрѧхлѣе, дрѧхлѣ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣшедрѧхлѣшаꙗ, дрѧхлѣшаѣ, дрѧхлѣшаѧдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхь, дрѧхлѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмьдрѧхлѣшаꙗ, дрѧхлѣшаѣ, дрѧхлѣшаѧдрѧхлѣшм, дрѧхлѣшмдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшдрѧхлѣшѹю, дрѧхлѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
дрѧхлѣшма, дрѧхлѣшмадрѧхлѣшꙗ, дрѧхлѣшѣ, дрѧхлѣшаꙗдрѧхлѣшѧѧ, дрѧхлѣшѧѩ, дрѧхлѣшѫѫ, дрѧхлѣшаѧ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣшеѥдрѧхлѣшдрѧхлѣшѫѫ, дрѧхлѣшѫѭ, дрѧхлѣшѧѧ, дрѧхлѣшѧѩ, дрѧхлѣшююдрѧхлѣшѫѫ, дрѧхлѣшѫѭ, дрѧхлѣшѧѧ, дрѧхлѣшѧѩ, дрѧхлѣшюю, дрѧхлѣшеѭ, дрѧхлѣшеѫ, дрѧхлѣшеѧ, дрѧхлѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
дрѧхлѣшдрѧхлѣшꙗ, дрѧхлѣшѣдрѧхлѣшѧѧ, дрѧхлѣшѧѩ, дрѧхлѣшѫѫ, дрѧхлѣшаѧ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣшеѥдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхь, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмъ, дрѧхлѣшмь, дрѧхлѣшмьдрѧхлѣшѧѧ, дрѧхлѣшѧѩ, дрѧхлѣшѫѫ, дрѧхлѣшаѧ, дрѧхлѣшее, дрѧхлѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
дрѧхлѣшм, дрѧхлѣшмдрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхъ, дрѧхлѣшхь, дрѧхлѣшхьдрѧхлѣшдрѧхлѣшѹю, дрѧхлѣшююдрѧхлѣшма, дрѧхлѣшма
дрѧхлъ -ꙑ прил Тъжен, измъчен, потиснат, мрачен онъ же дрꙙхлъ отде же прогꙿнѣва сꙙ на крадъшааго С 42.9 да не дрꙙхлъ на прѧт обрꙙштетъ сꙙ С 319.18  вдꙙ смокве. прѣжде господьска ꙁапрѣштенꙗ. проꙁꙙбꙑшѫ  свѣтьлѫ. а по господьстѣ ꙁапрѣштен.  дрꙙхло  сѹхо С 343.23 дрѧхлъ бꙑт στυγνάζω. ἵσταμαι σκυϑρωπός, κατηφής εἰμι, κατηφὴς γίγνομαι Тъжен съм, натъжа се онъ же дрѧхлъ бꙑвъ о словес. отде скръбѧ М Мк 10.22 то сѫтъ словеса с о нхъже сътѧѕаата сѧ къ себѣ дѫща. ꙇ еста дрѧхла М Лк 24.17 нктоже ѹбо бѫд дрꙙхлъ дьньсь. ꙁа нштетѫ. праꙁдьньство бо стъ. дѹховьно С 491.7 пае же бѫд дрꙙхлъ  пла сꙙ горько С 405.25 свѣтьла мѫште лца. прѣжде того дрꙙхла бꙑвъша отъ страст С 557.8 Изч М С Гр στυγνάζων κατηφής στυγερός дрꙙхлъ Нвб дрехъл диал РБЕ дрьохъл диал ЕтБАН дряхъл книж остар ОА ВА РРОДД дряхлий книж остар ВА