Исторически речник
дрѧселоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дрѧселоватдрѧселѹѭ, дрѧселѹѫ, дрѧселѹѧ, дрѧселѹюдрѧселѹш, дрѧселѹеш, дрѧселѹѹшдрѧселѹтъ, дрѧселѹетъ, дрѧселѹѹтъ, дрѧселѹть, дрѧселѹеть, дрѧселѹѹть, дрѧселѹт, дрѧселѹет, дрѧселѹѹтдрѧселѹмъ, дрѧселѹемъ, дрѧселѹѹмъ, дрѧселѹмь, дрѧселѹемь, дрѧселѹѹмь, дрѧселѹм, дрѧселѹем, дрѧселѹѹм, дрѧселѹмо, дрѧселѹемо, дрѧселѹѹмодрѧселѹте, дрѧселѹете, дрѧселѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дрѧселѹѭтъ, дрѧселѹѫтъ, дрѧселѹѧтъ, дрѧселѹютъ, дрѧселѹѭть, дрѧселѹѫть, дрѧселѹѧть, дрѧселѹють, дрѧселѹѭт, дрѧселѹѫт, дрѧселѹѧт, дрѧселѹютдрѧселѹвѣ, дрѧселѹевѣ, дрѧселѹѹвѣдрѧселѹта, дрѧселѹета, дрѧселѹѹтадрѧселѹте, дрѧселѹете, дрѧселѹѹтедрѧселѹдрѧселѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дрѧселѹмъ, дрѧселѹмь, дрѧселѹмдрѧселѹтедрѧселѹвѣдрѧселѹтадрѧселовахъ, дрѧселовахь, дрѧселовахдрѧселова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дрѧселовадрѧселовахомъ, дрѧселовахомь, дрѧселовахом, дрѧселовахомꙑдрѧселовастедрѧселовашѧ, дрѧселовашѫ, дрѧселоваша, дрѧселоваше, дрѧселовахѫдрѧселоваховѣдрѧселоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дрѧселовастедрѧселоваахъ, дрѧселовахъ, дрѧселоваахь, дрѧселовахь, дрѧселоваах, дрѧселовахдрѧселовааше, дрѧселовашедрѧселовааше, дрѧселовашедрѧселоваахомъ, дрѧселовахомъ, дрѧселоваахомь, дрѧселовахомь, дрѧселоваахом, дрѧселовахомдрѧселоваашете, дрѧселовашете, дрѧселоваасте, дрѧселовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дрѧселоваахѫ, дрѧселовахѫ, дрѧселоваахѹ, дрѧселовахѹдрѧселовааховѣ, дрѧселоваховѣдрѧселоваашета, дрѧселовашета, дрѧселовааста, дрѧселовастадрѧселоваашете, дрѧселовашете, дрѧселоваасте, дрѧселовасте
дрѧселоват -дрѧселѹѭ -дрѧселѹш несв Мрачен съм, тъмнея вееръ сѫштѹ глете. ведро ръмънѹетъ сѧ нбо. ꙇ ютро дьнесь ꙁменъ. ръмънѹетъ бо сꙙ дрѧселѹѩ нбо М Мт 16.3 З Изч М З Гр στυγνάζω Нвб Ø