Исторически речник
дрѧꙁга  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
дрѧꙁгадрѧꙁгꙑ, дрѧꙁгѫдрѧꙁдѣдрѧꙁгѫ, дрѧꙁгѹдрѧꙁоѭ, дрѧꙁоѫ, дрѧꙁоѧ, дрѧꙁоюдрѧꙁдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
дрѧꙁгодрѧꙁгꙑдрѧꙁгъ, дрѧꙁгьдрѧꙁгамъ, дрѧꙁгамьдрѧꙁгамдрѧꙁгахъ, дрѧꙁгахь
NfOuNfGuNfDu
дрѧꙁдѣдрѧꙁгѹдрѧꙁгама
дрѧꙁга -ꙑ ж Храсталак, храсти  скрьжьтааше ꙁѫбꙑ на н҄ь. ꙗко левъ въ дрꙙꙁдѣ траштꙙ ꙁвѣрь.  не постгъ С 12.8 Изч С дрꙙꙁда Нвб дрезга̀ ’дребна гъста гора’ ДА Срв дрезда̀к ’гора гъсталак шумак’ м събир МлБТР