Исторически речник
дрѣвьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дрѣвьнъ, дрѣвьньдрѣвьнадрѣвьнѹдрѣвьнъ, дрѣвьньдрѣвьнадрѣвьномь, дрѣвьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дрѣвьнѣдрѣвьне, дрѣвьнꙑдрѣвьндрѣвьнъ, дрѣвьньдрѣвьномъ, дрѣвьномьдрѣвьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дрѣвьнꙑдрѣвьнѣхъ, дрѣвьнѣхьдрѣвьнадрѣвьнѹдрѣвьномадрѣвьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дрѣвьнадрѣвьнѹдрѣвьнодрѣвьнадрѣвьномь, дрѣвьномъдрѣвьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дрѣвьнадрѣвьнъ, дрѣвьньдрѣвьномъ, дрѣвьномьдрѣвьнадрѣвьнꙑдрѣвьнѣхъ, дрѣвьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дрѣвьнѣдрѣвьнѹдрѣвьномадрѣвьнадрѣвьнꙑ, дрѣвьнѫдрѣвьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дрѣвьнѫ, дрѣвьнѹдрѣвьноѭ, дрѣвьноѫ, дрѣвьноѧ, дрѣвьноюдрѣвьнѣдрѣвьнꙑдрѣвьнъ, дрѣвьньдрѣвьнамъ, дрѣвьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дрѣвьнꙑдрѣвьнамдрѣвьнахъ, дрѣвьнахьдрѣвьнѣдрѣвьнѹдрѣвьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дрѣвьнꙑ, дрѣвьнꙑ, дрѣвьнодрѣвьнаго, дрѣвьнаего, дрѣвьнааго, дрѣвьнаго, дрѣвьного, дрѣвьнога, дрѣвьнгодрѣвьнѹмѹ, дрѣвьнѹемѹ, дрѣвьнѹѹмѹ, дрѣвьнѹмѹ, дрѣвьноомѹ, дрѣвьномѹ, дрѣвьноѹмѹ, дрѣвьнмѹдрѣвьнꙑ, дрѣвьнꙑ, дрѣвьнодрѣвьнаго, дрѣвьнаего, дрѣвьнааго, дрѣвьнаго, дрѣвьного, дрѣвьнога, дрѣвьнгодрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дрѣвьнѣмь, дрѣвьнѣемь, дрѣвьнѣѣмь, дрѣвьнѣамь, дрѣвьнѣмь, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьнѣемъ, дрѣвьнѣѣмъ, дрѣвьнѣамъ, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьномь, дрѣвьномъдрѣвьнꙑ, дрѣвьнꙑ, дрѣвьнодрѣвьндрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнѣхъ, дрѣвьнѣхьдрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьнѣмьдрѣвьнꙑѧ, дрѣвьнꙑꙗ, дрѣвьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дрѣвьнꙑм, дрѣвьнꙑмдрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнꙑхьдрѣвьнаꙗ, дрѣвьнаа, дрѣвьнаѣдрѣвьнѹю, дрѣвьноюдрѣвьнꙑма, дрѣвьнꙑмадрѣвьно, дрѣвьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дрѣвьнаго, дрѣвьнаего, дрѣвьнааго, дрѣвьнаго, дрѣвьного, дрѣвьнога, дрѣвьнгодрѣвьнѹмѹ, дрѣвьнѹемѹ, дрѣвьнѹѹмѹ, дрѣвьнѹмѹ, дрѣвьноомѹ, дрѣвьномѹ, дрѣвьноѹмѹ, дрѣвьнмѹдрѣвьно, дрѣвьноедрѣвьнаго, дрѣвьннаего, дрѣвьнааго, дрѣвьнаго, дрѣвьного, дрѣвьнога, дрѣвьнгодрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмъдрѣвьнѣмь, дрѣвьнѣемь, дрѣвьнѣѣмь, дрѣвьнѣамь, дрѣвьнѣмь, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьнѣемъ, дрѣвьнѣѣмъ, дрѣвьнѣамъ, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьномь, дрѣвьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дрѣвьно, дрѣвьноедрѣвьнаꙗ, дрѣвьнаа, дрѣвьнаѣ, дрѣвьнаѧдрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнѣхъ, дрѣвьнѣхьдрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьнѣмьдрѣвьнаꙗ, дрѣвьнаа, дрѣвьнаѣ, дрѣвьнаѧдрѣвьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнꙑхьдрѣвьнѣдрѣвьнѹю, дрѣвьноюдрѣвьнꙑма, дрѣвьнꙑмадрѣвьнаꙗ, дрѣвьнаа, дрѣвьнаѣ, дрѣвьнаѧдрѣвьнꙑѧ, дрѣвьнꙑꙗ, дрѣвьнѫѭ, дрѣвьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дрѣвьнѣ, дрѣвьнодрѣвьнѫѭ, дрѣвьнѹю, дрѣвьноѭ, дрѣвьноюдрѣвьнѫѭ, дрѣвьноѫ, дрѣвьноѧ, дрѣвьноюдрѣвьнѣдрѣвьнꙑѧ, дрѣвьнꙑꙗ, дрѣвьнꙑедрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнѣхъ, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнꙑмъ, дрѣвьнѣмъ, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнꙑмь, дрѣвьнѣмьдрѣвьнꙑѧ, дрѣвьнꙑꙗ, дрѣвьнꙑедрѣвьнꙑм, дрѣвьнꙑмдрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхъ, дрѣвьнꙑхь, дрѣвьнꙑхьдрѣвьнѣдрѣвьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дрѣвьнꙑма, дрѣвьнꙑмадрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшадрѣвьнѣшѹ, дрѣвьнѣшюдрѣвьнѣдрѣвьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
дрѣвьнѣшемь, дрѣвьнѣшемъдрѣвьнѣшдрѣвьнѣдрѣвьнѣше, дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшь, дрѣвьнѣшъдрѣвьнѣшемъ, дрѣвьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
дрѣвьнѣшѧдрѣвьнѣшдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшадрѣвьнѣшѹ, дрѣвьнѣшюдрѣвьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
дрѣвьнѣе, дрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшедрѣвьнѣшадрѣвьнѣшѹ, дрѣвьнѣшюдрѣвьнѣе, дрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшедрѣвьнѣшадрѣвьнѣшемь, дрѣвьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
дрѣвьнѣшдрѣвьнѣе, дрѣвьнѣдрѣвьнѣша, дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшь, дрѣвьнѣшъдрѣвьнѣшемъ, дрѣвьнѣшемьдрѣвьнѣша, дрѣвьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшдрѣвьнѣшѹ, дрѣвьнѣшюдрѣвьнѣшемадрѣвьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
дрѣвьнѣшѧ, дрѣвьнѣшѫ, дрѣвьнѣшедрѣвьнѣшдрѣвьнѣшѫ, дрѣвьнѣшѧ, дрѣвьнѣшѹдрѣвьнѣшеѭ, дрѣвьнѣшеѫ, дрѣвьнѣшеѧ, дрѣвьнѣшеюдрѣвьнѣшдрѣвьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
дрѣвьнѣшѧ, дрѣвьнѣшѫ, дрѣвьнѣшедрѣвьнѣшь, дрѣвьнѣшъдрѣвьнѣшамъ, дрѣвьнѣшамьдрѣвьнѣшѧ, дрѣвьнѣше, дрѣвьнѣшѫдрѣвьнѣшамдрѣвьнѣшахъ, дрѣвьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшѹ, дрѣвьнѣшюдрѣвьнѣшамадрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшаго, дрѣвьнѣшаего, дрѣвьнѣшааго, дрѣвьнѣшагодрѣвьнѣшѹмѹ, дрѣвьнѣшѹемѹ, дрѣвьнѣшѹѹмѹ, дрѣвьнѣшѹмѹ, дрѣвьнѣшюмѹ, дрѣвьнѣшюемѹ, дрѣвьнѣшюѹмѹ, дрѣвьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
дрѣвьнѣдрѣвьнѣшаго, дрѣвьнѣшаего, дрѣвьнѣшааго, дрѣвьнѣшагодрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъдрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъдрѣвьнѣдрѣвьнѣше, дрѣвьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхь, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмьдрѣвьнѣшѧѧ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣшѫѫдрѣвьнѣшм, дрѣвьнѣшмдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
дрѣвьнѣшѹю, дрѣвьнѣшююдрѣвьнѣшма, дрѣвьнѣшмадрѣвьнѣе, дрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣшедрѣвьнѣшаго, дрѣвьнѣшаего, дрѣвьнѣшааго, дрѣвьнѣшагодрѣвьнѣшѹмѹ, дрѣвьнѣшѹемѹ, дрѣвьнѣшѹѹмѹ, дрѣвьнѣшѹмѹ, дрѣвьнѣшюмѹ, дрѣвьнѣшюемѹ, дрѣвьнѣшюѹмѹ, дрѣвьнѣшюмѹдрѣвьнѣе, дрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
дрѣвьнѣшаго, дрѣвьнѣшаего, дрѣвьнѣшааго, дрѣвьнѣшагодрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъдрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъдрѣвьнѣе, дрѣвьнѣ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣшедрѣвьнѣшаꙗ, дрѣвьнѣшаѣ, дрѣвьнѣшаѧдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхь, дрѣвьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмьдрѣвьнѣшаꙗ, дрѣвьнѣшаѣ, дрѣвьнѣшаѧдрѣвьнѣшм, дрѣвьнѣшмдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшдрѣвьнѣшѹю, дрѣвьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
дрѣвьнѣшма, дрѣвьнѣшмадрѣвьнѣшꙗ, дрѣвьнѣшѣ, дрѣвьнѣшаꙗдрѣвьнѣшѧѧ, дрѣвьнѣшѧѩ, дрѣвьнѣшѫѫ, дрѣвьнѣшаѧ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣшеѥдрѣвьнѣшдрѣвьнѣшѫѫ, дрѣвьнѣшѫѭ, дрѣвьнѣшѧѧ, дрѣвьнѣшѧѩ, дрѣвьнѣшююдрѣвьнѣшѫѫ, дрѣвьнѣшѫѭ, дрѣвьнѣшѧѧ, дрѣвьнѣшѧѩ, дрѣвьнѣшюю, дрѣвьнѣшеѭ, дрѣвьнѣшеѫ, дрѣвьнѣшеѧ, дрѣвьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
дрѣвьнѣшдрѣвьнѣшꙗ, дрѣвьнѣшѣдрѣвьнѣшѧѧ, дрѣвьнѣшѧѩ, дрѣвьнѣшѫѫ, дрѣвьнѣшаѧ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣшеѥдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхь, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмъ, дрѣвьнѣшмь, дрѣвьнѣшмьдрѣвьнѣшѧѧ, дрѣвьнѣшѧѩ, дрѣвьнѣшѫѫ, дрѣвьнѣшаѧ, дрѣвьнѣшее, дрѣвьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
дрѣвьнѣшм, дрѣвьнѣшмдрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхъ, дрѣвьнѣшхь, дрѣвьнѣшхьдрѣвьнѣшдрѣвьнѣшѹю, дрѣвьнѣшююдрѣвьнѣшма, дрѣвьнѣшма
дрѣвьнъ -ꙑ прил Който се отнася до растящо дърво, дървесен ѣко въ добровѣ дрѣвьнѣ секꙑрам ꙶрасѣшѩ двьрі его. въкѹпѣ сѣівомь і оскръдомь раꙁдрѹшішѩ і СП 73.5 поміловавъ прѣльштенꙑѩ творць. дрѣво отъѣдъ. дрѣвънѹмѹ родѹ даетъ К 10а 39 дрѣвьно въ съмрьть ὁ διὰ ξύλου Θάνατος Дървото на смъртта; кръстното дърво; кръстната смърт [за Исус Христос] і ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ К 11а 11 Изч СП К Гр [τῶν] ξύλων [τοῦ] ξύλου дрѣвънъ Нвб Срв дръ̀вен диал ВА НГер ОА ВА АК НТ БТР АР ДА