Исторически речник
дрѣводѣлꙗ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
дрѣводѣлꙗ, дрѣводѣлѣдрѣводѣлѧ, дрѣводѣледрѣводѣлдрѣводѣлѭ, дрѣводѣлѧ, дрѣводѣлю-дрѣводѣлеѭ, дрѣводѣлеѫ, дрѣводѣлеѧ, дрѣводѣлею
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
дрѣводѣлдрѣводѣледрѣводѣлѧ, дрѣводѣледрѣводѣльдрѣводѣлꙗмъ, дрѣводѣлꙗмь, дрѣводѣлѣмъ, дрѣводѣлѣмьдрѣводѣлѧ, дрѣводѣле
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
дрѣводѣлꙗм, дрѣводѣлѣмдрѣводѣлꙗхъ, дрѣводѣлꙗхь, дрѣводѣлѣхъ, дрѣводѣлѣхьдрѣводѣлдрѣводѣлюдрѣводѣлꙗма, дрѣводѣлѣма
дрѣводѣлꙗ м Дърводелец цѣмъ же данꙑ бѫдѫтъ. свꙙттелꙑ ꙗвѣ ꙗко. комѹ же се. не семѹ л дрѣводѣл҄ їѡсфѹ С 246.13 Изч С Гр τέκτων Нвб Срв дръводел[ец] диал ВА Дюв НГер ДА дърводел[ец] ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ