Исторически речник
дрьꙁоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дрьꙁоватдрьꙁѹѭ, дрьꙁѹѫ, дрьꙁѹѧ, дрьꙁѹюдрьꙁѹш, дрьꙁѹеш, дрьꙁѹѹшдрьꙁѹтъ, дрьꙁѹетъ, дрьꙁѹѹтъ, дрьꙁѹть, дрьꙁѹеть, дрьꙁѹѹть, дрьꙁѹт, дрьꙁѹет, дрьꙁѹѹтдрьꙁѹмъ, дрьꙁѹемъ, дрьꙁѹѹмъ, дрьꙁѹмь, дрьꙁѹемь, дрьꙁѹѹмь, дрьꙁѹм, дрьꙁѹем, дрьꙁѹѹм, дрьꙁѹмо, дрьꙁѹемо, дрьꙁѹѹмодрьꙁѹте, дрьꙁѹете, дрьꙁѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дрьꙁѹѭтъ, дрьꙁѹѫтъ, дрьꙁѹѧтъ, дрьꙁѹютъ, дрьꙁѹѭть, дрьꙁѹѫть, дрьꙁѹѧть, дрьꙁѹють, дрьꙁѹѭт, дрьꙁѹѫт, дрьꙁѹѧт, дрьꙁѹютдрьꙁѹвѣ, дрьꙁѹевѣ, дрьꙁѹѹвѣдрьꙁѹта, дрьꙁѹета, дрьꙁѹѹтадрьꙁѹте, дрьꙁѹете, дрьꙁѹѹтедрьꙁѹдрьꙁѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дрьꙁѹмъ, дрьꙁѹмь, дрьꙁѹмдрьꙁѹтедрьꙁѹвѣдрьꙁѹтадрьꙁовахъ, дрьꙁовахь, дрьꙁовахдрьꙁова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дрьꙁовадрьꙁовахомъ, дрьꙁовахомь, дрьꙁовахом, дрьꙁовахомꙑдрьꙁовастедрьꙁовашѧ, дрьꙁовашѫ, дрьꙁоваша, дрьꙁоваше, дрьꙁовахѫдрьꙁоваховѣдрьꙁоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дрьꙁовастедрьꙁоваахъ, дрьꙁовахъ, дрьꙁоваахь, дрьꙁовахь, дрьꙁоваах, дрьꙁовахдрьꙁовааше, дрьꙁовашедрьꙁовааше, дрьꙁовашедрьꙁоваахомъ, дрьꙁовахомъ, дрьꙁоваахомь, дрьꙁовахомь, дрьꙁоваахом, дрьꙁовахомдрьꙁоваашете, дрьꙁовашете, дрьꙁоваасте, дрьꙁовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дрьꙁоваахѫ, дрьꙁовахѫ, дрьꙁоваахѹ, дрьꙁовахѹдрьꙁовааховѣ, дрьꙁоваховѣдрьꙁоваашета, дрьꙁовашета, дрьꙁовааста, дрьꙁовастадрьꙁоваашете, дрьꙁовашете, дрьꙁоваасте, дрьꙁовасте
дрьꙁоват -дрьꙁѹѭ -дрьꙁѹш несв Дръзвам да говоря, да кажа нещо  по ѹмрътв л хотѣахѫ ꙁа н҄ь дръꙁоват. аште да не бꙑ въсталъ С 441.23 Изч С Гр παρρησιάζομαι дръꙁоват Нвб Срв дръ̀знувам остар ОА ВА МлБТР ЕтМл РБЕ