Исторически речник
дрьва  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
-----дрьва
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дрьвъ, дрьвьдрьвомъ, дрьвомьдрьвꙑдрьвѣхъ, дрьвѣхь, дрьвохъ, дрьвохь--
NnDu
-
дрьва ср мн Дърва за горене  повелѣ аурлꙗнъ отрѣшт паула. ї скопат ровъ въ ꙁем девꙙт лакътъ.  прнест дръва  огн҄ь  жешт въ ровѣ ...  прнесошꙙ дръва  огн҄ь.  їждегошꙙ въ ровѣ С 5.10, 13 прнесеномъ же бꙑвъшемъ дръвомъ ... понї ꙁатвор о. ꙗкоже народѹ мнѣт і ꙁдъша С 141.14 Изч С Гр ξύλα [вар. ὕλη] дръва Нвб дръ̀во, дръва̀ диал ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ДА дръ̀ви диал ДА дърво̀, дърва̀ ОА ВА АК Бот НТ МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА