Исторически речник
доходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
доходтдохождѫ, дохождѹдоходшдоходтъ, доходть, доходтдоходмъ, доходмь, доходм, доходмодоходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
доходѧтъ, доходѧть, доходѧтдоходвѣдоходтадоходтедоходдоход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
доходмъ, доходмь, доходмдоходтедоходвѣдоходтадоходхъ, доходхь, доходхдоход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
доходдоходхомъ, доходхомь, доходхом, доходхмꙑдоходстедоходшѧ, доходшѫ, доходша, доходше, доходхѫдохоховѣдоходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
доходстедохождаахъ, дохождахъ, доходѣахъ, доходѣхъ, дохожахъ, доходѧхъ, дохождаахь, дохождахь, доходѣахь, доходѣхь, дохожахь, доходѧхь, дохождаах, дохождах, доходѣах, доходѣх, дохожах, доходѧхдохождааше, дохождаше, доходѣаше, доходѣше, дохожаше, доходѧшедохождааше, дохождаше, доходѣаше, доходѣше, дохожаше, доходѧшедохождаахомъ, дохождахомъ, доходѣахомъ, доходѣхомъ, дохожахомъ, доходѧхомъ, дохождаахомь, дохождахомь, доходѣахомь, доходѣхомь, дохожахомь, доходѧхомь, дохождаахом, дохождахом, доходѣахом, доходѣхом, дохожахом, доходѧхомдохождаашете, дохождашете, доходѣашете, доходѣшете, дохожашете, дохождаасте, дохождасте, доходѣасте, доходѣсте, дохожасте, доходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дохождаахѫ, дохождахѫ, доходѣахѫ, доходѣхѫ, дохожахѫ, дохождаахѹ, дохождахѹ, доходѣахѹ, доходѣхѹ, дохожахѹ, доходѧхѹдохождааховѣ, дохождаховѣ, доходѣаховѣ, доходѣховѣ, дохожаховѣ, доходѧховѣдохождаашета, дохождашета, доходѣашета, доходѣшета, дохожашета, дохождааста, дохождаста, доходѣаста, доходѣста, дохожаста, доходѧстадохождаашете, дохождашете, доходѣашете, доходѣшете, дохожашете, дохождаасте, дохождасте, доходѣасте, доходѣсте, дохожасте, доходѧсте
доходт -дохождѫ -доходш несв Достигам до някъде, доближавам се до нещо ѡ ѹме правꙑѧ вѣрꙑ спльн҄енъ. ѡ лѣствце небесе доходꙙшт С 63.29 Прен.За болка — прониквам, разпростирам се. болѣꙁнь же напрасна ... до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ. мраꙁмꙑмъ ѹство С 89.21 Изч С Гр φϑάνω καϑικνέομαι Нвб дохождам ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл МлБТР БТР РБЕ ДА