Исторически речник
достоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
достоꙗтдостоѭ, достоѧ, достоѫ, достоюдостошдостотъ, достоть, достотдостомъ, достомь, достом, достомодостоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
достоѧтъ, достоѧть, достоѧтдостовѣдостотадостотедостодосто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
достомъ, достомь, достомдостотедостовѣдостотадостоꙗхъ, достоꙗхь, достоꙗхдостоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
достоꙗдостоꙗхомъ, достоꙗхомь, достоꙗхом, достоꙗхмꙑдостоꙗстедостоꙗшѧ, достоꙗшѫ, достоꙗша, достоꙗше, достоꙗхѫдостоꙗховѣдостоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
достоꙗстедостоꙗахъ, достоѣахъ, достоꙗхъ, достоѣхъ, достоахъ, достоѧхъ, достоꙗахь, достоѣахь, достоꙗхь, достоѣхь, достоахь, достоѧь, достоꙗах, достоѣах, достоꙗх, достоѣх, достоах, достоѧхдостоꙗаше, достоѣаше, достоꙗше, достоѣше, достоаше, достоѧшедостоꙗаше, достоѣаше, достоꙗше, достоѣше, достоаше, достоѧшедостоꙗахомъ, достоѣахомъ, достоꙗхомъ, достоѣхомъ, достоахомъ, достоѧхомъ, достоꙗахомь, достоѣахомь, достоꙗхомь, достоѣхомь, достоахомь, достоѧхомь, достоꙗахом, достоѣахом, достоꙗхом, достоѣхом, достоахом, достоѧхомдостоꙗашете, достоѣашете, достоꙗшете, достоѣшете, достоашете, достоꙗасте, достоѣасте, достоꙗсте, достоѣсте, достоасте, достоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
достоꙗахѫ, достоѣахѫ, достоꙗхѫ, достоѣхѫ, достоахѫ, достоѧхѫдостоꙗаховѣ, достоѣаховѣ, достоꙗховѣ, достоѣховѣ, достоаховѣ, достоѧховѣдостоꙗашета, достоѣашета, достоꙗшета, достоѣшета, достоашета, достоꙗаста, достоѣаста, достоꙗста, достоѣста, достоаста, достоѧстадостоꙗашете, достоѣашете, достоꙗшете, достоѣшете, достоашете, достоꙗасте, достоѣасте, достоꙗсте, достоѣсте, достоасте, достоѧсте
достоꙗт -достоѭ -достош несв 3 л ед безл достотъ ἔξεστιν, δεῖ, χρή, προσήκει, ἄξιον Може, трябва, следва рьці ѹбо намъ то ті сѧ мьнтъ. достотъ лі даті кінось црві л ні А Мт 22.17 не достоѣаше л раꙁдрѣшт еѩ отъ ѫꙁꙑ вь день соботънꙑ М Лк 13.16 З А СК ꙇ фарсѣ глхѫ емѹ вждъ то творѧтъ въ соботꙑ егоже не достотъ М Мк 2.34 З, А, СК.Срв. Лк 6.2 М З А не вѣста л ѣко ѣже сѫтъ оца моего. вь тѣхъ достотъ м бꙑт М Лк 2.49 З А СК Б ꙇхъже не достоѣше ѣст. тькмо ереомъ М Мк 2.26 З, А, СК.Срв. Лк 6.4 М З А аще клютъ сѧ. да бѫдетъ съгнло въпадъшее. достотъ пролѣт СЕ 20b 1 достотъ емѹ постт сѧ СЕ 34а 7 ꙁаконно бо повелѣнье пасхѫ ѣсті. достоітъ ѹбо вамъ. дьньсь ѹвѣдѣт К 6b 14—15 добрꙑѧ дѣтѣл днѫѭ. достотъ вьсего ѹдръжат сꙙ С 497.4; т ако достотъ  нанесенѫѫ мѹ бѹрѫ.  отътѫдѣ събꙑвъше сꙙ мѹ велко падень съповѣдат С 520.25 не достотъ т кръстꙗнѹ сꙙ нарцат С 100.10 М З А СК Б СЕ К С Нвб Срв достойно е ОА АР РБЕ