Исторически речник
достоньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
достоньнъ, достоньньдостоньнадостоньнѹдостоньнъ, достоньньдостоньнадостоньномь, достоньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
достоньнѣдостоньне, достоньнꙑдостоньндостоньнъ, достоньньдостоньномъ, достоньномьдостоньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
достоньнꙑдостоньнѣхъ, достоньнѣхьдостоньнадостоньнѹдостоньномадостоньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
достоньнадостоньнѹдостоньнодостоньнадостоньномь, достоньномъдостоньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
достоньнадостоньнъ, достоньньдостоньномъ, достоньномьдостоньнадостоньнꙑдостоньнѣхъ, достоньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
достоньнѣдостоньнѹдостоньномадостоньнадостоньнꙑ, достоньнѫдостоньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
достоньнѫ, достоньнѹдостоньноѭ, достоньноѫ, достоньноѧ, достоньноюдостоньнѣдостоньнꙑдостоньнъ, достоньньдостоньнамъ, достоньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
достоньнꙑдостоньнамдостоньнахъ, достоньнахьдостоньнѣдостоньнѹдостоньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
достоньнꙑ, достоньнꙑ, достоньнодостоньнаго, достоньнаего, достоньнааго, достоньнаго, достоньного, достоньнога, достоньнгодостоньнѹмѹ, достоньнѹемѹ, достоньнѹѹмѹ, достоньнѹмѹ, достоньноомѹ, достоньномѹ, достоньноѹмѹ, достоньнмѹдостоньнꙑ, достоньнꙑ, достоньнодостоньнаго, достоньнаего, достоньнааго, достоньнаго, достоньного, достоньнога, достоньнгодостоньнꙑмь, достоньнꙑмь, достоньнꙑмъ, достоньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
достоньнѣмь, достоньнѣемь, достоньнѣѣмь, достоньнѣамь, достоньнѣмь, достоньнѣмъ, достоньнѣемъ, достоньнѣѣмъ, достоньнѣамъ, достоньнѣмъ, достоньномь, достоньномъдостоньнꙑ, достоньнꙑ, достоньнодостоньндостоньнꙑхъ, достоньнꙑхъ, достоньнꙑхь, достоньнꙑхь, достоньнѣхъ, достоньнѣхьдостоньнꙑмъ, достоньнꙑмъ, достоньнꙑмь, достоньнꙑмь, достоньнѣмъ, достоньнѣмьдостоньнꙑѧ, достоньнꙑꙗ, достоньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
достоньнꙑм, достоньнꙑмдостоньнꙑхъ, достоньнꙑхъ, достоньнꙑхь, достоньнꙑхьдостоньнаꙗ, достоньнаа, достоньнаѣдостоньнѹю, достоньноюдостоньнꙑма, достоньнꙑмадостоньно, достоньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
достоньнаго, достоньнаего, достоньнааго, достоньнаго, достоньного, достоньнога, достоньнгодостоньнѹмѹ, достоньнѹемѹ, достоньнѹѹмѹ, достоньнѹмѹ, достоньноомѹ, достоньномѹ, достоньноѹмѹ, достоньнмѹдостоньно, достоньноедостоньнаго, достоньннаего, достоньнааго, достоньнаго, достоньного, достоньнога, достоньнгодостоньнꙑмь, достоньнꙑмь, достоньнꙑмъ, достоньнꙑмъдостоньнѣмь, достоньнѣемь, достоньнѣѣмь, достоньнѣамь, достоньнѣмь, достоньнѣмъ, достоньнѣемъ, достоньнѣѣмъ, достоньнѣамъ, достоньнѣмъ, достоньномь, достоньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
достоньно, достоньноедостоньнаꙗ, достоньнаа, достоньнаѣ, достоньнаѧдостоньнꙑхъ, достоньнꙑхъ, достоньнꙑхь, достоньнꙑхь, достоньнѣхъ, достоньнѣхьдостоньнꙑмъ, достоньнꙑмъ, достоньнꙑмь, достоньнꙑмь, достоньнѣмъ, достоньнѣмьдостоньнаꙗ, достоньнаа, достоньнаѣ, достоньнаѧдостоньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
достоньнꙑхъ, достоньнꙑхъ, достоньнꙑхь, достоньнꙑхьдостоньнѣдостоньнѹю, достоньноюдостоньнꙑма, достоньнꙑмадостоньнаꙗ, достоньнаа, достоньнаѣ, достоньнаѧдостоньнꙑѧ, достоньнꙑꙗ, достоньнѫѭ, достоньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
достоньнѣ, достоньнодостоньнѫѭ, достоньнѹю, достоньноѭ, достоньноюдостоньнѫѭ, достоньноѫ, достоньноѧ, достоньноюдостоньнѣдостоньнꙑѧ, достоньнꙑꙗ, достоньнꙑедостоньнꙑхъ, достоньнꙑхъ, достоньнѣхъ, достоньнꙑхь, достоньнꙑхь, достоньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
достоньнꙑмъ, достоньнꙑмъ, достоньнѣмъ, достоньнꙑмь, достоньнꙑмь, достоньнѣмьдостоньнꙑѧ, достоньнꙑꙗ, достоньнꙑедостоньнꙑм, достоньнꙑмдостоньнꙑхъ, достоньнꙑхъ, достоньнꙑхь, достоньнꙑхьдостоньнѣдостоньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
достоньнꙑма, достоньнꙑмадостоньнѣ, достоньнѣшдостоньнѣшадостоньнѣшѹ, достоньнѣшюдостоньнѣдостоньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
достоньнѣшемь, достоньнѣшемъдостоньнѣшдостоньнѣдостоньнѣше, достоньнѣшдостоньнѣшь, достоньнѣшъдостоньнѣшемъ, достоньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
достоньнѣшѧдостоньнѣшдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхьдостоньнѣшадостоньнѣшѹ, достоньнѣшюдостоньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
достоньнѣе, достоньнѣ, достоньнѣшедостоньнѣшадостоньнѣшѹ, достоньнѣшюдостоньнѣе, достоньнѣ, достоньнѣшедостоньнѣшадостоньнѣшемь, достоньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
достоньнѣшдостоньнѣе, достоньнѣдостоньнѣша, достоньнѣшдостоньнѣшь, достоньнѣшъдостоньнѣшемъ, достоньнѣшемьдостоньнѣша, достоньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
достоньнѣшдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхьдостоньнѣшдостоньнѣшѹ, достоньнѣшюдостоньнѣшемадостоньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
достоньнѣшѧ, достоньнѣшѫ, достоньнѣшедостоньнѣшдостоньнѣшѫ, достоньнѣшѧ, достоньнѣшѹдостоньнѣшеѭ, достоньнѣшеѫ, достоньнѣшеѧ, достоньнѣшеюдостоньнѣшдостоньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
достоньнѣшѧ, достоньнѣшѫ, достоньнѣшедостоньнѣшь, достоньнѣшъдостоньнѣшамъ, достоньнѣшамьдостоньнѣшѧ, достоньнѣше, достоньнѣшѫдостоньнѣшамдостоньнѣшахъ, достоньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
достоньнѣшдостоньнѣшѹ, достоньнѣшюдостоньнѣшамадостоньнѣ, достоньнѣшдостоньнѣшаго, достоньнѣшаего, достоньнѣшааго, достоньнѣшагодостоньнѣшѹмѹ, достоньнѣшѹемѹ, достоньнѣшѹѹмѹ, достоньнѣшѹмѹ, достоньнѣшюмѹ, достоньнѣшюемѹ, достоньнѣшюѹмѹ, достоньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
достоньнѣдостоньнѣшаго, достоньнѣшаего, достоньнѣшааго, достоньнѣшагодостоньнѣшмь, достоньнѣшмь, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмъдостоньнѣшмь, достоньнѣшмь, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмъдостоньнѣдостоньнѣше, достоньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
достоньнѣшхъ, достоньнѣшхъ, достоньнѣшхь, достоньнѣшхьдостоньнѣшмъ, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмьдостоньнѣшѧѧ, достоньнѣшее, достоньнѣшѫѫдостоньнѣшм, достоньнѣшмдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхъ, достоньнѣшхьдостоньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
достоньнѣшѹю, достоньнѣшююдостоньнѣшма, достоньнѣшмадостоньнѣе, достоньнѣ, достоньнѣшее, достоньнѣшедостоньнѣшаго, достоньнѣшаего, достоньнѣшааго, достоньнѣшагодостоньнѣшѹмѹ, достоньнѣшѹемѹ, достоньнѣшѹѹмѹ, достоньнѣшѹмѹ, достоньнѣшюмѹ, достоньнѣшюемѹ, достоньнѣшюѹмѹ, достоньнѣшюмѹдостоньнѣе, достоньнѣ, достоньнѣшее, достоньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
достоньнѣшаго, достоньнѣшаего, достоньнѣшааго, достоньнѣшагодостоньнѣшмь, достоньнѣшмь, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмъдостоньнѣшмь, достоньнѣшмь, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмъдостоньнѣе, достоньнѣ, достоньнѣшее, достоньнѣшедостоньнѣшаꙗ, достоньнѣшаѣ, достоньнѣшаѧдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхъ, достоньнѣшхь, достоньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
достоньнѣшмъ, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмьдостоньнѣшаꙗ, достоньнѣшаѣ, достоньнѣшаѧдостоньнѣшм, достоньнѣшмдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхъ, достоньнѣшхьдостоньнѣшдостоньнѣшѹю, достоньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
достоньнѣшма, достоньнѣшмадостоньнѣшꙗ, достоньнѣшѣ, достоньнѣшаꙗдостоньнѣшѧѧ, достоньнѣшѧѩ, достоньнѣшѫѫ, достоньнѣшаѧ, достоньнѣшее, достоньнѣшеѥдостоньнѣшдостоньнѣшѫѫ, достоньнѣшѫѭ, достоньнѣшѧѧ, достоньнѣшѧѩ, достоньнѣшююдостоньнѣшѫѫ, достоньнѣшѫѭ, достоньнѣшѧѧ, достоньнѣшѧѩ, достоньнѣшюю, достоньнѣшеѭ, достоньнѣшеѫ, достоньнѣшеѧ, достоньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
достоньнѣшдостоньнѣшꙗ, достоньнѣшѣдостоньнѣшѧѧ, достоньнѣшѧѩ, достоньнѣшѫѫ, достоньнѣшаѧ, достоньнѣшее, достоньнѣшеѥдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхъ, достоньнѣшхь, достоньнѣшхьдостоньнѣшмъ, достоньнѣшмъ, достоньнѣшмь, достоньнѣшмьдостоньнѣшѧѧ, достоньнѣшѧѩ, достоньнѣшѫѫ, достоньнѣшаѧ, достоньнѣшее, достоньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
достоньнѣшм, достоньнѣшмдостоньнѣшхъ, достоньнѣшхъ, достоньнѣшхь, достоньнѣшхьдостоньнѣшдостоньнѣшѹю, достоньнѣшююдостоньнѣшма, достоньнѣшма
достоньнъ -ꙑ прил 1. Такъв, какъвто следва да бъде; подобаващ достоньнъ жꙁн своѧ коньць обрѣте С 190.10  обрѣтъше мошт ꙁнесошꙙ съ пѣсньм  хвалам.  съ достоньнѫѭ ьстѭ С 219.9—10 2. Заслужаващ нещо гоже распꙙшꙙ нѣкъгда ꙗко достонна съмрьт сѫшта. съ дꙿвѣма раꙁбонкома ждове С 216.4 3. Достоен, подходящ, годен да направи нещо нѣс ѹбо достонꙿнъ слꙑшат танъ бжї С 8.20—21 ; ꙗко нѣсмъ достоньн нарцат мене стааго хсова С 109.13 С Гр ἄξιος ἐπάξιος ὀφειλόμενος Нвб Срв достоен, достоин ВА