Исторически речник
достонъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
достонъ, достоньдостонадостонѹдостонъ, достоньдостонадостономь, достономъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
достонѣдостоне, достонꙑдостондостонъ, достоньдостономъ, достономьдостонꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
достонꙑдостонѣхъ, достонѣхьдостонадостонѹдостономадостоно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
достонадостонѹдостонодостонадостономь, достономъдостонѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
достонадостонъ, достоньдостономъ, достономьдостонадостонꙑдостонѣхъ, достонѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
достонѣдостонѹдостономадостонадостонꙑ, достонѫдостонѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
достонѫ, достонѹдостоноѭ, достоноѫ, достоноѧ, достоноюдостонѣдостонꙑдостонъ, достоньдостонамъ, достонамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
достонꙑдостонамдостонахъ, достонахьдостонѣдостонѹдостонама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
достонꙑ, достонꙑ, достонодостонаго, достонаего, достонааго, достонаго, достоного, достонога, достонгодостонѹмѹ, достонѹемѹ, достонѹѹмѹ, достонѹмѹ, достоноомѹ, достономѹ, достоноѹмѹ, достонмѹдостонꙑ, достонꙑ, достонодостонаго, достонаего, достонааго, достонаго, достоного, достонога, достонгодостонꙑмь, достонꙑмь, достонꙑмъ, достонꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
достонѣмь, достонѣемь, достонѣѣмь, достонѣамь, достонѣмь, достонѣмъ, достонѣемъ, достонѣѣмъ, достонѣамъ, достонѣмъ, достономь, достономъдостонꙑ, достонꙑ, достонодостондостонꙑхъ, достонꙑхъ, достонꙑхь, достонꙑхь, достонѣхъ, достонѣхьдостонꙑмъ, достонꙑмъ, достонꙑмь, достонꙑмь, достонѣмъ, достонѣмьдостонꙑѧ, достонꙑꙗ, достонꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
достонꙑм, достонꙑмдостонꙑхъ, достонꙑхъ, достонꙑхь, достонꙑхьдостонаꙗ, достонаа, достонаѣдостонѹю, достоноюдостонꙑма, достонꙑмадостоно, достоное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
достонаго, достонаего, достонааго, достонаго, достоного, достонога, достонгодостонѹмѹ, достонѹемѹ, достонѹѹмѹ, достонѹмѹ, достоноомѹ, достономѹ, достоноѹмѹ, достонмѹдостоно, достоноедостонаго, достонаего, достонааго, достонаго, достоного, достонога, достонгодостонꙑмь, достонꙑмь, достонꙑмъ, достонꙑмъдостонѣмь, достонѣемь, достонѣѣмь, достонѣамь, достонѣмь, достонѣмъ, достонѣемъ, достонѣѣмъ, достонѣамъ, достонѣмъ, достономь, достономъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
достоно, достоноедостонаꙗ, достонаа, достонаѣ, достонаѧдостонꙑхъ, достонꙑхъ, достонꙑхь, достонꙑхь, достонѣхъ, достонѣхьдостонꙑмъ, достонꙑмъ, достонꙑмь, достонꙑмь, достонѣмъ, достонѣмьдостонаꙗ, достонаа, достонаѣ, достонаѧдостонꙑм, достонꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
достонꙑхъ, достонꙑхъ, достонꙑхь, достонꙑхьдостонѣдостонѹю, достоноюдостонꙑма, достонꙑмадостонаꙗ, достонаа, достонаѣ, достонаѧдостонꙑѧ, достонꙑꙗ, достонѫѭ, достонꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
достонѣ, достонодостонѫѭ, достонѹю, достоноѭ, достоноюдостонѫѭ, достоноѫ, достоноѧ, достоноюдостонѣдостонꙑѧ, достонꙑꙗ, достонꙑедостонꙑхъ, достонꙑхъ, достонѣхъ, достонꙑхь, достонꙑхь, достонѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
достонꙑмъ, достонꙑмъ, достонѣмъ, достонꙑмь, достонꙑмь, достонѣмьдостонꙑѧ, достонꙑꙗ, достонꙑедостонꙑм, достонꙑмдостонꙑхъ, достонꙑхъ, достонꙑхь, достонꙑхьдостонѣдостонѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
достонꙑма, достонꙑмадостонѣ, достонѣшдостонѣшадостонѣшѹ, достонѣшюдостонѣдостонѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
достонѣшемь, достонѣшемъдостонѣшдостонѣдостонѣше, достонѣшдостонѣшь, достонѣшъдостонѣшемъ, достонѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
достонѣшѧдостонѣшдостонѣшхъ, достонѣшхьдостонѣшадостонѣшѹ, достонѣшюдостонѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
достонѣе, достонѣ, достонѣшедостонѣшадостонѣшѹ, достонѣшюдостонѣе, достонѣ, достонѣшедостонѣшадостонѣшемь, достонѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
достонѣшдостонѣе, достонѣдостонѣша, достонѣшдостонѣшь, достонѣшъдостонѣшемъ, достонѣшемьдостонѣша, достонѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
достонѣшдостонѣшхъ, достонѣшхьдостонѣшдостонѣшѹ, достонѣшюдостонѣшемадостонѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
достонѣшѧ, достонѣшѫ, достонѣшедостонѣшдостонѣшѫ, достонѣшѧ, достонѣшѹдостонѣшеѭ, достонѣшеѫ, достонѣшеѧ, достонѣшеюдостонѣшдостонѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
достонѣшѧ, достонѣшѫ, достонѣшедостонѣшь, достонѣшъдостонѣшамъ, достонѣшамьдостонѣшѧ, достонѣше, достонѣшѫдостонѣшамдостонѣшахъ, достонѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
достонѣшдостонѣшѹ, достонѣшюдостонѣшамадостонѣ, достонѣшдостонѣшаго, достонѣшаего, достонѣшааго, достонѣшагодостонѣшѹмѹ, достонѣшѹемѹ, достонѣшѹѹмѹ, достонѣшѹмѹ, достонѣшюмѹ, достонѣшюемѹ, достонѣшюѹмѹ, достонѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
достонѣдостонѣшаго, достонѣшаего, достонѣшааго, достонѣшагодостонѣшмь, достонѣшмь, достонѣшмъ, достонѣшмъдостонѣшмь, достонѣшмь, достонѣшмъ, достонѣшмъдостонѣдостонѣше, достонѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
достонѣшхъ, достонѣшхъ, достонѣшхь, достонѣшхьдостонѣшмъ, достонѣшмъ, достонѣшмьдостонѣшѧѧ, достонѣшее, достонѣшѫѫдостонѣшм, достонѣшмдостонѣшхъ, достонѣшхъ, достонѣшхьдостонѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
достонѣшѹю, достонѣшююдостонѣшма, достонѣшмадостонѣе, достонѣ, достонѣшее, достонѣшедостонѣшаго, достонѣшаего, достонѣшааго, достонѣшагодостонѣшѹмѹ, достонѣшѹемѹ, достонѣшѹѹмѹ, достонѣшѹмѹ, достонѣшюмѹ, достонѣшюемѹ, достонѣшюѹмѹ, достонѣшюмѹдостонѣе, достонѣ, достонѣшее, достонѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
достонѣшаго, достонѣшаего, достонѣшааго, достонѣшагодостонѣшмь, достонѣшмь, достонѣшмъ, достонѣшмъдостонѣшмь, достонѣшмь, достонѣшмъ, достонѣшмъдостонѣе, достонѣ, достонѣшее, достонѣшедостонѣшаꙗ, достонѣшаѣ, достонѣшаѧдостонѣшхъ, достонѣшхъ, достонѣшхь, достонѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
достонѣшмъ, достонѣшмъ, достонѣшмьдостонѣшаꙗ, достонѣшаѣ, достонѣшаѧдостонѣшм, достонѣшмдостонѣшхъ, достонѣшхъ, достонѣшхьдостонѣшдостонѣшѹю, достонѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
достонѣшма, достонѣшмадостонѣшꙗ, достонѣшѣ, достонѣшаꙗдостонѣшѧѧ, достонѣшѧѩ, достонѣшѫѫ, достонѣшаѧ, достонѣшее, достонѣшеѥдостонѣшдостонѣшѫѫ, достонѣшѫѭ, достонѣшѧѧ, достонѣшѧѩ, достонѣшююдостонѣшѫѫ, достонѣшѫѭ, достонѣшѧѧ, достонѣшѧѩ, достонѣшюю, достонѣшеѭ, достонѣшеѫ, достонѣшеѧ, достонѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
достонѣшдостонѣшꙗ, достонѣшѣдостонѣшѧѧ, достонѣшѧѩ, достонѣшѫѫ, достонѣшаѧ, достонѣшее, достонѣшеѥдостонѣшхъ, достонѣшхъ, достонѣшхь, достонѣшхьдостонѣшмъ, достонѣшмъ, достонѣшмь, достонѣшмьдостонѣшѧѧ, достонѣшѧѩ, достонѣшѫѫ, достонѣшаѧ, достонѣшее, достонѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
достонѣшм, достонѣшмдостонѣшхъ, достонѣшхъ, достонѣшхь, достонѣшхьдостонѣшдостонѣшѹю, достонѣшююдостонѣшма, достонѣшма
достонъ -ꙑ прил 1. Изпълнен с достойнство, заслужаващ почит, уважение и под тъгда гла рабомъ свомъ. бракъ ѹбо готовъ естъ. а ꙁъван не бѣшѧ достон. ꙇдѣте ѹбо на сходшта пѫт. ꙇ елко аште обрѧштете прꙁовѣте на бракъ М Мт 22.8 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 5—6 ꙇ аште ѹбо бѫдетъ домъ достонъ. прдетъ мръ вашъ на нь М Мт 10.13 З не моꙁѣмъ ѹбо посрамт праꙁдьньства сего мол҄ѫ сꙙ. нъ достонѫ мѫдрость ... вьспрїмше. не въдадмъ себе пьꙗньствѹ  лхоꙗденью С 493.5 2. Такъв, какъвто следва, какъвто трябва да бъде; подобаващ  рее юнѣ ею отцю ... даждь м достонѫѭ ѧсть мѣнѣ.  раꙁдѣл ма мѣне М Лк 15.12 З А СК въшедꙑ въ домъ етера кънꙙꙁѣ. фарсѣска. хе бже нашь. въꙁдвавꙑ слово ... раꙁѹмъно  достоно СЕ 31а 23—24  вьсего мра владꙑка поꙁнавъ. достоно дастъ. поклон҄ен С 427.9 петръ раꙁгнѣвавь сꙙ достонъ ма отъвѣтъ отъвѣшта С 363.27 3. Който заслужава нещо онъ же третцеѭ рее къ нмъ. ьто бо сътвор ꙁъло. ньсоже достона съмрът обрѣтъ о немь М Лк 23.22 З пощѧдтъ сѧ храмъ стааго твоего дха. ꙇ достонъ бѫдетъ. нбсънꙑхъ твохъ ... танъ СЕ 56а 23—24 семѹ отьца покаж м. да тꙙ проштѫ грѣха. млост бо достона бѫдеш С 241.5 4. Подходящ, годен да направи нещо, достоен сь естъ грѧдꙑ по мьнѣ ... емѹже аꙁъ нѣсмъ достонъ да отрѣшѫ ремень сапогѹ его М Йо 1.27 З А нѣсмъ достонъ нарешт сѧ снъ тво М Лк 15.19 З, А, СК.Срв. Лк 15.21 М З А СК нкътоже бо естъ достонъ по лѣпотѣ тѧ въсхвалт СС II a 8 ѹвѣшта сꙙ намъ пон. ꙗко тебе любмъ.  многа рад достонъ с жвъ бꙑт С 129.27 5. Като същ. a) достоно ср ед τὸ προσῆκον, достонаꙗ ср мн a) ἄξια Това, което е достойно; достойните неща съ дѹшеѭ  тѣломъ достоное съконамъ. да не събрано постомъ. напрасно вьсе погѹбмъ С 494.23 въ правъдѫ достонаа бо дѣломъ наю въспревлевѣ М Лк 23.41 З А достон м мн οἱ ἄξιοι Тези, които са достойни; достойните хора аꙁъ вѣдѣ ꙗко мо бъ вьсегда ... вдтъ достонъѩ своѧ С 20.13 достонъ бꙑт a) ἄξιός εἰμι, ἀξιόομαι Удостоен съм, почетен съм сѹгѹбꙇте благодѣть ꙁане таковомъ отрокомъ достоіні бꙑсте оці К 1a 2 аште л ѹбо покорш м сꙙ. бѫдеш ьстенъ въ полатѣ мо.  многѹ мѣню  даромъ достонъ бѫдеш отъ мене С 65.15 аште то сътворꙙтъ. естньнꙑмꙿ  велкꙑмъ даромъ достон бѫдѫтꙿ С 58.14 васъ же вьсѣхъ хоштѫ вь слѣдъ мене дѫштъ.  вдꙙште мꙙ тако подвꙁат сꙙ. да достон бѫдете  вꙑ вѣнѣ жꙁн вѣньць вьꙁꙙт С 154.14; в овода глагола. дꙿно отъ двою прѣдълежтъ вамъ. л жъръше богомь вь санꙑ  в ьст достономъ бꙑт С 70.3 b) καταξιόομαι, ἀρκέομαι, ἱκανός εἰμι, ἄξιός εἰμι, ἄξιος ὑπάρχω Достоен съм за нещо  достоін бѫдете обѣщані вашм СК Лк 3.14 бѫдѣте прсно новосьвѣтьн. да достон бѫдете облаженѹѹмѹ ономѹ гласѹ С 508.3 достона сътворт [творт] ἀξιόω Считам някого достоен за нещо тѣмь же н себе достона сътворхъ прт къ тебѣ М Лк 7.7 З А СК достона творѧ тѧ. ꙇ ѹѧстью стꙑхъ. ꙇ прѣⷣбъньіхь оць нашхъ СЕ 92b 21—22 М З А СК Б СС СЕ К С ЗЛ Гр ἄξιος ὑπεύϑυνος ἁρμόζων ἐπιβάλλων достоінъ Нвб достоен ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ достоин остар ВА достойний остар ВА НГер МлБТР