Исторически речник
достат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
достатдостанѫ, достанѹдостанешдостанетъ, достанеть, достанетдостанемъ, достанемь, достанем, достанемодостанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
достанѫтъ, достанѹтъ, достанѫть, достанѹть, достанѫт, достанѹтдостаневѣдостанетадостанетедостандостан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
достанѣмъ, достанѣмь, достанѣмдостанѣтедостанѣвѣдостанѣтадостахъ, достахь, достахдоста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
достадостахомъ, достахомь, достахом, достахмꙑдостастедосташѧ, досташѫ, досташа, досташе, достахѫдостаховѣдостаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
достастедостанѣахъ, достанѧхъ, достанѣахь, достанѧхь, достанѣах, достанѧхдостанѣаше, достанѧшедостанѣаше, достанѧшедостанѣахомъ, достанѧхомъ, достанѣахомь, достанѧхомь, достанѣахом, достанѧхомдостанѣашете, достанѣасте, достанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
достанѣахѫ, достанѣахѹ, достанѧхѹдостанѣаховѣ, достанѧховѣдостанѣашета, достанѣаста, достанѧстадостанѣашете, достанѣасте, достанѧсте
достат -достанѫ -достанеш св не достат ὑστερέω, ἐλλείπω, οὐκ ἀρκέω Не достигна отъвѣшташѧ же мѫдрꙑѩ глѭштѧ. еда како не достанетъ намъ  вамъ. ꙇдѣте же пае къ подаѭщмъ  кѹпте себѣ М Мт 25.9 З А СК ꙇ недоставъшю внѹ. гла мат сва къ немѹ. вна не мѫтъ М Йо 2.3 З А О нтоже не доста мѹ н мало н велко. онъ же хотꙙ прѣбꙑвааше въ пагѹбѣ С 414.16 Изч М З А СК О С Нвб достана Дюв НГер МлБТР