Исторически речник
досадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
досадтдосаждѫ, досаждѹдосадшдосадтъ, досадть, досадтдосадмъ, досадмь, досадм, досадмодосадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
досадѧтъ, досадѧть, досадѧтдосадвѣдосадтадосадтедосаддосад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
досадмъ, досадмь, досадмдосадтедосадвѣдосадтадосадхъ, досадхь, досадхдосад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
досаддосадхомъ, досадхомь, досадхом, досадхмꙑдосадстедосадшѧ, досадшѫ, досадша, досадше, досадхѫдосадховѣдосадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
досадстедосаждаахъ, досаждахъ, досажахъ, досаждаахь, досаждахь, досажахь, досаждаах, досаждах, досажахдосаждааше, досаждаше, досажашедосаждааше, досаждаше, досажашедосаждаахомъ, досаждахомъ, досажахомъ, досаждаахомь, досаждахомь, досажахомь, досаждаахом, досаждахом, досажахомдосаждаашете, досаждашете, досажашете, досаждаасте, досаждасте, досажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
досаждаахѫ, досаждахѫ, досажахѫ, досаждаахѹ, досаждахѹ, досажахѹдосаждааховѣ, досаждаховѣ, досажаховѣдосаждаашета, досаждашета, досажашета, досаждааста, досаждаста, досажастадосаждаашете, досаждашете, досажашете, досаждаасте, досаждасте, досажасте
досадт -досаждѫ -досадш св Оскърбя, обидя а про мъше рабꙑ его досадшѧ мъ ꙁбшѧ ѩ М Мт 22.6 ЗI, А. Срв. СЕ 106а 23—24  порѫгаѭтъ сѧ емѹ.  досадѧтъ емѹ  ꙁаплюѭтъ і М Лк 18.32 З ꙇ прлож дрѹгꙑ посълат рабъ. он же  того бвъше  досаждьше емѹ пѹстшѧ тъштъ М Лк 20.11 З ꙇ алъкат бо маш.  жѧдат. ꙇ наготоват. ꙇ досажденѹ т бꙑват. ꙇ порѫганѹ. поношенѹ же  іꙁгънанѹ СЕ 90а 25—26 ꙁълаа главо дръꙁнѫ л досадт добрꙑѧ нашꙙ црꙙ С 148.6 Изч М З А СЕ С Гр ὑβρίζω ἐνυβρίζω ἀτιμάζω Нвб досадя̀ ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА