Исторически речник
домашьн҄  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
домашьнь, домашьн, домашьне, домашьндомашьнꙗго, домашьнꙗего, домашьнꙗаго, домашьнꙗго, домашьнего, домашьнега, домашьнѣго, домашьнѣего, домашьнѣаго, домашьнѣго, домашьнѧго, домашьнѧего, домашьнѧаго, домашьнѧго, домашьнгодомашьнюмѹ, домашьнюемѹ, домашьнюѹмѹ, домашьнююмѹ, домашьнюмѹ, домашьнемѹ, домашьнмѹдомашьнь, домашьн, домашьне, домашьндомашьнꙗго, домашьнꙗего, домашьнꙗаго, домашьнꙗго, домашьнего, домашьнега, домашьнѣго, домашьнѣего, домашьнѣаго, домашьнѣго, домашьнѧго, домашьнѧего, домашьнѧаго, домашьнѧго, домашьнгодомашьнмь, домашьнмь, домашьнмъ, домашьнмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
домашьнмь, домашьнмь, домашьнмъ, домашьнмъ, домашьнемь, домашьнемъ, домашьнѣмь, домашьнѣмъдомашьнь, домашьн, домашьне, домашьндомашьн, домашьндомашьнхъ, домашьнхъ, домашьнхь, домашьнхьдомашьнмъ, домашьнмъ, домашьнмь, домашьнмьдомашьнѧѧ, домашьнѩѧ, домашьнѧѩ, домашьнꙗѧ, домашьнѧꙗ, домашьнꙗꙗ, домашьнꙗа, домашьнее, домашьне, домашьне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
домашьнм, домашьнмдомашьнхъ, домашьнхъ, домашьнхь, домашьнхьдомашьнꙗꙗ, домашьнѣꙗ, домашьнꙗа, домашьнѣа, домашьнѣѣ, домашьнѧѧдомашьнююдомашьнма, домашьнмадомашьне, домашьнее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
домашьнꙗго, домашьнꙗего, домашьнꙗаго, домашьнꙗго, домашьнего, домашьнега, домашьнѣго, домашьнѣего, домашьнѣаго, домашьнѣго, домашьнѧго, домашьнѧего, домашьнѧаго, домашьнѧго, домашьнгодомашьнюмѹ, домашьнюемѹ, домашьнюѹмѹ, домашьнююмѹ, домашьнюмѹ, домашьнемѹ, домашьнмѹдомашьне, домашьнеедомашьнꙗго, домашьнꙗего, домашьнꙗаго, домашьнꙗго, домашьнего, домашьнега, домашьнѣго, домашьнѣего, домашьнѣаго, домашьнѣго, домашьнѧго, домашьнѧего, домашьнѧаго, домашьнѧго, домашьнгодомашьнмь, домашьнмь, домашьнмъ, домашьнмъдомашьнмь, домашьнмь, домашьнмъ, домашьнмъ, домашьнемь, домашьнемъ, домашьнѣмь, домашьнѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
домашьне, домашьнеедомашьнꙗꙗ, домашьнꙗа, домашьнꙗѧ, домашьнѧѧ, домашьнѣꙗ, домашьнѣа, домашьнѣѣдомашьнхъ, домашьнхъ, домашьнхь, домашьнхьдомашьнмъ, домашьнмъ, домашьнмь, домашьнмьдомашьнꙗꙗ, домашьнꙗа, домашьнꙗѧ, домашьнѧѧ, домашьнѣꙗ, домашьнѣа, домашьнѣѣдомашьнм, домашьнм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
домашьнхъ, домашьнхъ, домашьнхь, домашьнхьдомашьндомашьнююдомашьнма, домашьнмадомашьнꙗꙗ, домашьнꙗа, домашьнѣꙗ, домашьнѣа, домашьнѣѣ, домашьнѧѧдомашьнѧѧ, домашьнѩѧ, домашьнее, домашьнѥѥ, домашьнеѥ, домашьнꙗѧ, домашьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
домашьн, домашьнедомашьнѭѭ, домашьнеѭ, домашьнѧѧ, домашьнѩѧ, домашьнююдомашьнеѭ, домашьнеѫ, домашьнѥѭ, домашьнѥѫ, домашьнѭѭ, домашьнеѧ, домашьнею, домашьнѥѧ, домашьнѥюдомашьн, домашьнѣдомашьнѧѧ, домашьнѩѧ, домашьнее, домашьнѥѥ, домашьнеѥ, домашьнꙗѧ, домашьнѧдомашьнхъ, домашьнхъ, домашьнхь, домашьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
домашьнмъ, домашьнмъ, домашьнмь, домашьнмьдомашьнѧѧ, домашьнѩѩ, домашьнѩѧ, домашьнꙗѧ, домашьнѭѭ, домашьнее, домашьнѥе, домашьнѧдомашьнм, домашьнмдомашьнхъ, домашьнхъ, домашьнхь, домашьнхьдомашьндомашьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
домашьнма, домашьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
домашьн҄ прил 1. Домашен, семеен ꙇ с органꙑ вьꙁѧшѧ. егда ѩ плѣнішѧ да мѫтъ памѧть домашънѣго жітьѣ К 7а 36—37 2. Като същ. домашьн҄ м мн οἱ οἰκιακοί Членовете на семейството; хората, които живеят в дома; домашни, домочадие аште гна домѹ вельꙁѣвола нарѣшѧ. колм пае домашьн҄ѩѩ его М Мт 10.25 З А прдъ бо ка на оца своего ... ꙇ враꙁ кѹ домашьн҄і его М Мт 10.36 З Изч М З А К Гр ὁ ἐν τῇ πατρίδι домащьн҄ домашън҄ Нвб домашен ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА домашний остар ВА НГер