Исторически речник
дольн҄  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дольнь, дольн, дольне, дольндольнꙗго, дольнꙗего, дольнꙗаго, дольнꙗго, дольнего, дольнега, дольнѣго, дольнѣего, дольнѣаго, дольнѣго, дольнѧго, дольнѧего, дольнѧаго, дольнѧго, дольнгодольнюмѹ, дольнюемѹ, дольнюѹмѹ, дольнююмѹ, дольнюмѹ, дольнемѹ, дольнмѹдольнь, дольн, дольне, дольндольнꙗго, дольнꙗего, дольнꙗаго, дольнꙗго, дольнего, дольнега, дольнѣго, дольнѣего, дольнѣаго, дольнѣго, дольнѧго, дольнѧего, дольнѧаго, дольнѧго, дольнгодольнмь, дольнмь, дольнмъ, дольнмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дольнмь, дольнмь, дольнмъ, дольнмъ, дольнемь, дольнемъ, дольнѣмь, дольнѣмъдольнь, дольн, дольне, дольндольн, дольндольнхъ, дольнхъ, дольнхь, дольнхьдольнмъ, дольнмъ, дольнмь, дольнмьдольнѧѧ, дольнѩѧ, дольнѧѩ, дольнꙗѧ, дольнѧꙗ, дольнꙗꙗ, дольнꙗа, дольнее, дольне, дольне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дольнм, дольнмдольнхъ, дольнхъ, дольнхь, дольнхьдольнꙗꙗ, дольнѣꙗ, дольнꙗа, дольнѣа, дольнѣѣ, дольнѧѧдольнююдольнма, дольнмадольне, дольнее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дольнꙗго, дольнꙗего, дольнꙗаго, дольнꙗго, дольнего, дольнега, дольнѣго, дольнѣего, дольнѣаго, дольнѣго, дольнѧго, дольнѧего, дольнѧаго, дольнѧго, дольнгодольнюмѹ, дольнюемѹ, дольнюѹмѹ, дольнююмѹ, дольнюмѹ, дольнемѹ, дольнмѹдольне, дольнеедольнꙗго, дольнꙗего, дольнꙗаго, дольнꙗго, дольнего, дольнега, дольнѣго, дольнѣего, дольнѣаго, дольнѣго, дольнѧго, дольнѧего, дольнѧаго, дольнѧго, дольнгодольнмь, дольнмь, дольнмъ, дольнмъдольнмь, дольнмь, дольнмъ, дольнмъ, дольнемь, дольнемъ, дольнѣмь, дольнѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дольне, дольнеедольнꙗꙗ, дольнꙗа, дольнꙗѧ, дольнѧѧ, дольнѣꙗ, дольнѣа, дольнѣѣдольнхъ, дольнхъ, дольнхь, дольнхьдольнмъ, дольнмъ, дольнмь, дольнмьдольнꙗꙗ, дольнꙗа, дольнꙗѧ, дольнѧѧ, дольнѣꙗ, дольнѣа, дольнѣѣдольнм, дольнм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дольнхъ, дольнхъ, дольнхь, дольнхьдольндольнююдольнма, дольнмадольнꙗꙗ, дольнꙗа, дольнѣꙗ, дольнѣа, дольнѣѣ, дольнѧѧдольнѧѧ, дольнѩѧ, дольнее, дольнѥѥ, дольнеѥ, дольнꙗѧ, дольнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дольн, дольнедольнѭѭ, дольнеѭ, дольнѧѧ, дольнѩѧ, дольнююдольнеѭ, дольнеѫ, дольнѥѭ, дольнѥѫ, дольнѭѭ, дольнеѧ, дольнею, дольнѥѧ, дольнѥюдольн, дольнѣдольнѧѧ, дольнѩѧ, дольнее, дольнѥѥ, дольнеѥ, дольнꙗѧ, дольнѧдольнхъ, дольнхъ, дольнхь, дольнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дольнмъ, дольнмъ, дольнмь, дольнмьдольнѧѧ, дольнѩѩ, дольнѩѧ, дольнꙗѧ, дольнѭѭ, дольнее, дольнѥе, дольнѧдольнм, дольнмдольнхъ, дольнхъ, дольнхь, дольнхьдольндольнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дольнма, дольнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дольн҄ прил същ дольн҄ м мн οἰ κάτω Жители на земния, видимия свят сего дѣла горьн҄. ꙁемьно съпасен проповѣдаѭште поꙗхѫ ... а дол҄ьн небесънꙑмъ веселмь ... кѹпно праꙁдьнѹѭште ꙁовѣахѫ. ѡсанꙿна въ вꙑшьн҄хъ С 322.10 Изч С Нвб долен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА долний остар ОА ВА НГер Срв Долна Оряховица МИ Долна Митрополия МИ Долни Дъбник МИ ЖЧ Долни Дебър МИ ВК,ОМ Долна бара И, Долното блато МИ Долния герен МИ КП,МИБелосл Долни бунари МИ Долно ливаге МИ ВП,ТО Долан врис МИ Долан камен МИ АС,ТУС Долен МИ ГХ,МИМ Долани МИ АМС,Слав. нас. Алб