Исторически речник
дожьдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дожьдатдожьдѫ, дождѫ, дожьдѹ, дождѹдожьдеш, дождешдожьдетъ, дождетъ, дожьдеть, дождеть, дожьдет, дождетдожьдемъ, дождемъ, дожьдемь, дождемь, дожьдем, дождем, дожьдемо, дождемодожьдете, дождете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дожьдѫтъ, дождѫтъ, дожьдѹтъ, дождѹтъ, дожьдѫть, дождѫть, дожьдѹть, дождѹть, дожьдѫт, дождѫт, дожьдѹт, дождѹтдожьдевѣ, дождевѣдожьдета, дождетадожьдете, дождетедожьд, дожддожьд, дожд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дожьдѣмъ, дождѣмъ, дожьдѣмь, дождѣмь, дожьдѣм, дождѣмдожьдѣте, дождѣтедожьдѣвѣ, дождѣвѣдожьдѣта, дождѣтадожьдахъ, дожьдахь, дожьдахдожьда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дожьдадожьдахомъ, дожьдахомь, дожьдахомдожьдастедожьдашѧ, дожьдашѫ, дожьдаша, дожьдашедожьдаховѣдожьдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дожьдастедожьдѣахъ, дождѣахъ, дожьдѣахь, дождѣахь, дожьдѣах, дождѣахдожьдѣаше, дождѣашедожьдѣаше, дождѣашедожьдѣахомъ, дождѣахомъ, дожьдѣахомь, дождѣахомь, дожьдѣахом, дождѣахомдожьдѣашете, дождѣашете, дожьдѣасте, дождѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дожьдѣахѫ, дождѣахѫ, дожьдѣахѹ, дождѣахѹдожьдѣаховѣ, дождѣаховѣдожьдѣашета, дождѣашета, дожьдѣаста, дождѣастадожьдѣашете, дождѣашете, дожьдѣасте, дождѣасте
дожьдат -дожьдѫ -дожьдеш св дождѫ -дождеш Дочакам, изчакам, почакам же сѫтъ вьведен вь темьнцѫ. то лѣпо мъ стъ дожьдат анупата. да вдмъ то мъ велтъ С 137.1 мало дожꙿдѣмъ.  лоно авраама патрарха покрꙑтъ нꙑ С 91.5 Изч С Гр περιμένω ἀναμένω Нвб Срв жъдам диал РБЕ ДА ожидам остар ОА ВА