Исторически речник
довьлѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
довьлѣт сѧдовьлѭ, довьлѣѭ, довьлѣѫ, довьлѧ, довьлѣѧ, довьлю, довьлѣюдовьлеш, довьлѣш, довьлѣешдовьлетъ, довьлѣтъ, довьлѣетъ, довьлеть, довьлѣть, довьлѣеть, довьлет, довьлѣт, довьлѣетдовьлемъ, довьлѣмъ, довьлѣемъ, довьлемь, довьлѣмь, довьлѣемь, довьлем, довьлѣм, довьлѣем, довьлемо, довьлѣмо, довьлѣемодовьлете, довьлѣте, довьлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
довьлѧтъ, довлѫтъ, довьлѧть, довлѫть, довьлѧт, довлѫтдовьлевѣ, довьлѣвѣ, довьлѣевѣдовьлета, довьлѣта, довьлѣетадовьлете, довьлѣте, довьлѣетедовьл, довьлѣдовьл, довьлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
довьлмъ, довьлѣмъ, довьлꙗмъ, довьлѣмъ, довьлмь, довьлѣмь, довьлꙗмь, довьлѣмь, довьлм, довьлѣм, довьлꙗм, довьлѣмдовьлте, довьлѣте, довьлꙗте, довьлѣтедовьлвѣ, довьлѣвѣ, довьлꙗвѣ, довьлѣвѣдовьлта, довьлѣта, довьлꙗта, довьлѣтадовьлѣхъ, довьлѣхь, довьлѣхдовьлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
довьлѣдовьлѣхомъ, довьлѣхомь, довьлѣхом, довьлѣхмꙑдовьлѣстедовьлѣшѧ, довьлѣшѫ, довьлѣша, довьлѣше, довьлѣхѫдовьлѣховѣдовьлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
довьлѣстедовьлѣахъ, довьлѣѣхъ, довьлѣахь, довьлѣѣхь, довьлѣах, довьлѣѣх, довлѧхъ, довлѧхь, довлѧхдовьлѣаше, довьлѣѣше, довлѧшедовьлѣаше, довьлѣѣше, довлѧшедовьлѣахомъ, довьлѣѣхомъ, довьлѣахомь, довьлѣѣхомь, довьлѣахом, довьлѣѣхом, довѧхомъ, довѧхомь, довѧхомдовьлѣашете, довьлѣѣшете, довьлѣасте, довьлѣѣсте, довлѧшете, довлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
довьлѣахѫ, довьлѣѣхѫ, довьлѣахѹ, довьлѣѣхѹ, довлѧхѹдовьлѣаховѣ, довьлѣѣховѣ, довлѧховѣдовьлѣашета, довьлѣѣхшета, довьлѣаста, довьлѣѣста, довлѧшета, довлѧстадовьлѣашете, довьлѣѣшете, довьлѣасте, довьлѣѣсте, довлѧшете, довлѧсте
довьлѣт сѧ -довьлѣѭ сѧ -довьлѣш сѧ несв Задоволявам се с нещо ѣко да бѫдетъ т страшенъ сѫпостатомъ ... трѣꙁвене съдѣваѩ. еднаьнааго обраꙁа. ꙇсправленью довьлѣѩ сѧ СЕ 99а 21 длъженъ естъ всьсѣкъ кръштенꙑ. самъ себе іста хрант. ѣко цркве боу стѫѭ. ꙇ о своеꙇ женѣ довълѣт сѧ. ніъже іно дальнее съмꙑшлѣті К 2b 1—2 Изч СЕ К Гр στοιχέω довълѣт сѧ Нвб Срв [за]доволявам се, [за]доволя се