Исторически речник
доброьсть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
доброьст, доброьстьдоброьстꙗ, доброьста, доброьстьꙗдоброьстю, доброьстѹ, доброьстьюдоброьстмь, доброьстьмь, доброьстмъ, доброьстьмъ, доброьстмь, доброьстмъдоброьст, доброьсть, доброьстдоброьстꙗ, доброьста, доброьстьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
доброьст, доброьсть, доброьстедоброьстмъ, доброьстьмъ, доброьстмь, доброьстьмь, доброьстмъ, доброьстмь, доброьстомъ, доброьстамъдоброьст, доброьсть, доброьст, доброьстмдоброьстхъ, доброьстьхъ, доброьстхь, доброьстьхь, доброьстхъ, доброьстхьдоброьст, доброьстьдоброьстю, доброьстѹ, доброьстью
NnDu
доброьстма, доброьстьма, доброьстма, доброьстма
доброьсть -ꙗ ср Благочестие, набожност блаженꙑ же кодратъ. ꙗко по стнѣ доб страстотръпецъ. доброьстꙗ. добь сътрьпѣ лютꙑѧ тꙑ мѫкꙑ С 105.4  вьсѣ мѣста слѣдꙙштемъ. ꙗкоже побт доброьстꙗ дѣлател҄ꙙ С 217.13 вьꙁвел сꙙ на врагꙑ доброьстмъ. въгодьнкъ тво мѹс С 232.23 егда нравъ благъ съ доброьстмъ въꙁдрастъ. бол҄ьшхъ желаѧ страхъ бож прметъ С 252.3 Изч С Гр εὐσέβεια доброьст Нвб доброчестие ОА ВА НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ