Исторически речник
доброьсть  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
доброьстьдоброьстдоброьстдоброьстьдоброьстьѭ, доброьстѭ, доброьстѫ, доброьстѧ, доброьстью, доброьстюдоброьст
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
доброьстдоброьстдоброьсть, доброьст, доброьстедоброьстьмъ, доброьстемъ, доброьстьмь, доброьстемьдоброьстьм, доброьстъм, доброьстмдоброьстьхъ, доброьстьхь, доброьстехъ, доброьстехь
NfOuNfGuNfDu
доброьстдоброьстью, доброьстю, доброьстѹдоброьстьма, доброьстъма, доброьстма
доброьсть - ж Доброта, доблест  оного отъ доброст намѣн юда рьвнвъ. сего же не намѣн отъ ꙁълоб. не бо рее юда прѣдавнкъ. ацѣ лѣпо бѣ ꙗкоже оного отъ доброьст нарее. тако  сего отъ ꙁьлобꙑ проꙁъват С 410.21 Изч С Гр ἀρετή Нвб Срв доброчест прил ВА БТР РБЕ