Исторически речник
добросътвор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
добросътвор҄ен, добросътвор҄еньдобросътвор҄енꙗ, добросътвор҄ена, добросътвор҄еньꙗдобросътвор҄еню, добросътвор҄енѹ, добросътвор҄еньюдобросътвор҄енмь, добросътвор҄еньмь, добросътвор҄енмъ, добросътвор҄еньмъ, добросътвор҄енмь, добросътвор҄енмъдобросътвор҄ен, добросътвор҄ень, добросътвор҄ендобросътвор҄енꙗ, добросътвор҄ена, добросътвор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
добросътвор҄ен, добросътвор҄ень, добросътвор҄енедобросътвор҄енмъ, добросътвор҄еньмъ, добросътвор҄енмь, добросътвор҄еньмь, добросътвор҄енмъ, добросътвор҄енмь, добросътвор҄еномъ, добросътвор҄енамъдобросътвор҄ен, добросътвор҄ень, добросътвор҄ен, добросътвор҄енмдобросътвор҄енхъ, добросътвор҄еньхъ, добросътвор҄енхь, добросътвор҄еньхь, добросътвор҄енхъ, добросътвор҄енхьдобросътвор҄ен, добросътвор҄еньдобросътвор҄еню, добросътвор҄енѹ, добросътвор҄енью
NnDu
добросътвор҄енма, добросътвор҄еньма, добросътвор҄енма, добросътвор҄енма
добросътвор҄ень -ꙗ ср Благодеяние, милостиня да мѫще гобеꙁе твое. подадѧтъ  нщмъ. добросътворене СЕ 13а 5 Изч СЕ Калка от гр εὐποιία добросътворене Нвб добросътворение книж остар ВА