Исторически речник
добрость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
добростьдобростдобростдобростьдобростьѭ, добростѭ, добростѫ, добростѧ, добростью, добростюдоброст
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
добростдобростдобрость, доброст, добростедобростьмъ, добростемъ, добростьмь, добростемьдобростьм, добростъм, добростмдобростьхъ, добростьхь, добростехъ, добростехь
NfOuNfGuNfDu
добростдобростью, добростю, добростѹдобростьма, добростъма, добростма
добрость - ж Доброта, честност, почтеност, благочетивост самъ бо їѡсфъ добростѭ своѭ  въꙁдръжанмъ. въ отьѫ добрость бѣ облѣенъ С 365.7, 9 нъ мѫжа вдѣвъше  доброст го. поътъше ѹста своꙗ обꙙꙁаша С 386.2 бѣ юда дрѹгꙑ ѹенкъ. рьвьнвꙑ наремъ ... отълѫ сего отъ ного.  оного отъ доброст намѣн юда рьвнвъ С 410.18 Изч С Гр εὐλάβεια ἀρετή διάϑεσις Нвб доброст остар МлБТР