Исторически речник
доброродьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
доброродьство, доброродъство, доброродстводоброродьства, доброродъства, доброродствадоброродьствѹ, доброродъствѹ, доброродствѹдоброродьствомь, доброродъствомь, доброродствомь, доброродьствомъ, доброродъствомъ, доброродствомъдоброродьствѣ, доброродъствѣ, доброродствѣдоброродьства, доброродъства, доброродства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
доброродьствъ, доброродъствъ, доброродествъ, доброродьствь, доброродствь, доброродьстъвь, доброродстъвь, доброродьстьвь, доброродстьвьдоброродрьствомъ, доброродъствомъ, доброродствомъ, доброродьствомь, доброродъствомь, доброродствомьдоброродьствꙑ, доброродъствꙑ, доброродствꙑдоброродьствѣхъ, доброродъствѣхъ, доброродствѣхъ, доброродьствѣхь, доброродъствѣхь, доброродствѣхьдоброродьствѣ, доброродъствѣ, доброродствѣдоброродьствѹ, доброродъствѹ, доброродствѹ
NnDu
доброродьствома, доброродъствома, доброродствома
доброродьство ср Благороден произход, знатност слава вьсѣхъ насъ  доброродъство дно стъ С 99.14 нъ раб гн смъ. се стъ наше доброродьство С 100.9—10 нъ н жъꙁла н онѹштꙙ мѣахѫ. нъ доброродьствомъ л. нъ ѹбоꙁ  отъ ѹбогъ. нъ отььствомъ л велкомъ. нъ отъ мѣстъ бѣахѫ ненаротъ С 442.11—12 Изч С Калка от гр εὐγένεια Превежда и гр. περιφάνεια τοῦ γένους Нвб доброродство остар МлБТР