Исторически речник
доброродьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
доброродьнъ, доброродьньдоброродьнадоброродьнѹдоброродьнъ, доброродьньдоброродьнадоброродьномь, доброродьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
доброродьнѣдоброродьне, доброродьнꙑдоброродьндоброродьнъ, доброродьньдоброродьномъ, доброродьномьдоброродьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
доброродьнꙑдоброродьнѣхъ, доброродьнѣхьдоброродьнадоброродьнѹдоброродьномадоброродьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
доброродьнадоброродьнѹдоброродьнодоброродьнадоброродьномь, доброродьномъдоброродьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
доброродьнадоброродьнъ, доброродьньдоброродьномъ, доброродьномьдоброродьнадоброродьнꙑдоброродьнѣхъ, доброродьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
доброродьнѣдоброродьнѹдоброродьномадоброродьнадоброродьнꙑ, доброродьнѫдоброродьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
доброродьнѫ, доброродьнѹдоброродьноѭ, доброродьноѫ, доброродьноѧ, доброродьноюдоброродьнѣдоброродьнꙑдоброродьнъ, доброродьньдоброродьнамъ, доброродьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
доброродьнꙑдоброродьнамдоброродьнахъ, доброродьнахьдоброродьнѣдоброродьнѹдоброродьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
доброродьнꙑ, доброродьнꙑ, доброродьнодоброродьнаго, доброродьнаего, доброродьнааго, доброродьнаго, доброродьного, доброродьнога, доброродьнгодоброродьнѹмѹ, доброродьнѹемѹ, доброродьнѹѹмѹ, доброродьнѹмѹ, доброродьноомѹ, доброродьномѹ, доброродьноѹмѹ, доброродьнмѹдоброродьнꙑ, доброродьнꙑ, доброродьнодоброродьнаго, доброродьнаего, доброродьнааго, доброродьнаго, доброродьного, доброродьнога, доброродьнгодоброродьнꙑмь, доброродьнꙑмь, доброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
доброродьнѣмь, доброродьнѣемь, доброродьнѣѣмь, доброродьнѣамь, доброродьнѣмь, доброродьнѣмъ, доброродьнѣемъ, доброродьнѣѣмъ, доброродьнѣамъ, доброродьнѣмъ, доброродьномь, доброродьномъдоброродьнꙑ, доброродьнꙑ, доброродьнодоброродьндоброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхь, доброродьнꙑхь, доброродьнѣхъ, доброродьнѣхьдоброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмь, доброродьнꙑмь, доброродьнѣмъ, доброродьнѣмьдоброродьнꙑѧ, доброродьнꙑꙗ, доброродьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
доброродьнꙑм, доброродьнꙑмдоброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхь, доброродьнꙑхьдоброродьнаꙗ, доброродьнаа, доброродьнаѣдоброродьнѹю, доброродьноюдоброродьнꙑма, доброродьнꙑмадоброродьно, доброродьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
доброродьнаго, доброродьнаего, доброродьнааго, доброродьнаго, доброродьного, доброродьнога, доброродьнгодоброродьнѹмѹ, доброродьнѹемѹ, доброродьнѹѹмѹ, доброродьнѹмѹ, доброродьноомѹ, доброродьномѹ, доброродьноѹмѹ, доброродьнмѹдоброродьно, доброродьноедоброродьнаго, доброродьннаего, доброродьнааго, доброродьнаго, доброродьного, доброродьнога, доброродьнгодоброродьнꙑмь, доброродьнꙑмь, доброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмъдоброродьнѣмь, доброродьнѣемь, доброродьнѣѣмь, доброродьнѣамь, доброродьнѣмь, доброродьнѣмъ, доброродьнѣемъ, доброродьнѣѣмъ, доброродьнѣамъ, доброродьнѣмъ, доброродьномь, доброродьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
доброродьно, доброродьноедоброродьнаꙗ, доброродьнаа, доброродьнаѣ, доброродьнаѧдоброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхь, доброродьнꙑхь, доброродьнѣхъ, доброродьнѣхьдоброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмь, доброродьнꙑмь, доброродьнѣмъ, доброродьнѣмьдоброродьнаꙗ, доброродьнаа, доброродьнаѣ, доброродьнаѧдоброродьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
доброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхь, доброродьнꙑхьдоброродьнѣдоброродьнѹю, доброродьноюдоброродьнꙑма, доброродьнꙑмадоброродьнаꙗ, доброродьнаа, доброродьнаѣ, доброродьнаѧдоброродьнꙑѧ, доброродьнꙑꙗ, доброродьнѫѭ, доброродьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
доброродьнѣ, доброродьнодоброродьнѫѭ, доброродьнѹю, доброродьноѭ, доброродьноюдоброродьнѫѭ, доброродьноѫ, доброродьноѧ, доброродьноюдоброродьнѣдоброродьнꙑѧ, доброродьнꙑꙗ, доброродьнꙑедоброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхъ, доброродьнѣхъ, доброродьнꙑхь, доброродьнꙑхь, доброродьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
доброродьнꙑмъ, доброродьнꙑмъ, доброродьнѣмъ, доброродьнꙑмь, доброродьнꙑмь, доброродьнѣмьдоброродьнꙑѧ, доброродьнꙑꙗ, доброродьнꙑедоброродьнꙑм, доброродьнꙑмдоброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхъ, доброродьнꙑхь, доброродьнꙑхьдоброродьнѣдоброродьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
доброродьнꙑма, доброродьнꙑмадоброродьнѣ, доброродьнѣшдоброродьнѣшадоброродьнѣшѹ, доброродьнѣшюдоброродьнѣдоброродьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
доброродьнѣшемь, доброродьнѣшемъдоброродьнѣшдоброродьнѣдоброродьнѣше, доброродьнѣшдоброродьнѣшь, доброродьнѣшъдоброродьнѣшемъ, доброродьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
доброродьнѣшѧдоброродьнѣшдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшадоброродьнѣшѹ, доброродьнѣшюдоброродьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
доброродьнѣе, доброродьнѣ, доброродьнѣшедоброродьнѣшадоброродьнѣшѹ, доброродьнѣшюдоброродьнѣе, доброродьнѣ, доброродьнѣшедоброродьнѣшадоброродьнѣшемь, доброродьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
доброродьнѣшдоброродьнѣе, доброродьнѣдоброродьнѣша, доброродьнѣшдоброродьнѣшь, доброродьнѣшъдоброродьнѣшемъ, доброродьнѣшемьдоброродьнѣша, доброродьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
доброродьнѣшдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшдоброродьнѣшѹ, доброродьнѣшюдоброродьнѣшемадоброродьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
доброродьнѣшѧ, доброродьнѣшѫ, доброродьнѣшедоброродьнѣшдоброродьнѣшѫ, доброродьнѣшѧ, доброродьнѣшѹдоброродьнѣшеѭ, доброродьнѣшеѫ, доброродьнѣшеѧ, доброродьнѣшеюдоброродьнѣшдоброродьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
доброродьнѣшѧ, доброродьнѣшѫ, доброродьнѣшедоброродьнѣшь, доброродьнѣшъдоброродьнѣшамъ, доброродьнѣшамьдоброродьнѣшѧ, доброродьнѣше, доброродьнѣшѫдоброродьнѣшамдоброродьнѣшахъ, доброродьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
доброродьнѣшдоброродьнѣшѹ, доброродьнѣшюдоброродьнѣшамадоброродьнѣ, доброродьнѣшдоброродьнѣшаго, доброродьнѣшаего, доброродьнѣшааго, доброродьнѣшагодоброродьнѣшѹмѹ, доброродьнѣшѹемѹ, доброродьнѣшѹѹмѹ, доброродьнѣшѹмѹ, доброродьнѣшюмѹ, доброродьнѣшюемѹ, доброродьнѣшюѹмѹ, доброродьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
доброродьнѣдоброродьнѣшаго, доброродьнѣшаего, доброродьнѣшааго, доброродьнѣшагодоброродьнѣшмь, доброродьнѣшмь, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъдоброродьнѣшмь, доброродьнѣшмь, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъдоброродьнѣдоброродьнѣше, доброродьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхь, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмьдоброродьнѣшѧѧ, доброродьнѣшее, доброродьнѣшѫѫдоброродьнѣшм, доброродьнѣшмдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
доброродьнѣшѹю, доброродьнѣшююдоброродьнѣшма, доброродьнѣшмадоброродьнѣе, доброродьнѣ, доброродьнѣшее, доброродьнѣшедоброродьнѣшаго, доброродьнѣшаего, доброродьнѣшааго, доброродьнѣшагодоброродьнѣшѹмѹ, доброродьнѣшѹемѹ, доброродьнѣшѹѹмѹ, доброродьнѣшѹмѹ, доброродьнѣшюмѹ, доброродьнѣшюемѹ, доброродьнѣшюѹмѹ, доброродьнѣшюмѹдоброродьнѣе, доброродьнѣ, доброродьнѣшее, доброродьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
доброродьнѣшаго, доброродьнѣшаего, доброродьнѣшааго, доброродьнѣшагодоброродьнѣшмь, доброродьнѣшмь, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъдоброродьнѣшмь, доброродьнѣшмь, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъдоброродьнѣе, доброродьнѣ, доброродьнѣшее, доброродьнѣшедоброродьнѣшаꙗ, доброродьнѣшаѣ, доброродьнѣшаѧдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхь, доброродьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмьдоброродьнѣшаꙗ, доброродьнѣшаѣ, доброродьнѣшаѧдоброродьнѣшм, доброродьнѣшмдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшдоброродьнѣшѹю, доброродьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
доброродьнѣшма, доброродьнѣшмадоброродьнѣшꙗ, доброродьнѣшѣ, доброродьнѣшаꙗдоброродьнѣшѧѧ, доброродьнѣшѧѩ, доброродьнѣшѫѫ, доброродьнѣшаѧ, доброродьнѣшее, доброродьнѣшеѥдоброродьнѣшдоброродьнѣшѫѫ, доброродьнѣшѫѭ, доброродьнѣшѧѧ, доброродьнѣшѧѩ, доброродьнѣшююдоброродьнѣшѫѫ, доброродьнѣшѫѭ, доброродьнѣшѧѧ, доброродьнѣшѧѩ, доброродьнѣшюю, доброродьнѣшеѭ, доброродьнѣшеѫ, доброродьнѣшеѧ, доброродьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
доброродьнѣшдоброродьнѣшꙗ, доброродьнѣшѣдоброродьнѣшѧѧ, доброродьнѣшѧѩ, доброродьнѣшѫѫ, доброродьнѣшаѧ, доброродьнѣшее, доброродьнѣшеѥдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхь, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмъ, доброродьнѣшмь, доброродьнѣшмьдоброродьнѣшѧѧ, доброродьнѣшѧѩ, доброродьнѣшѫѫ, доброродьнѣшаѧ, доброродьнѣшее, доброродьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
доброродьнѣшм, доброродьнѣшмдоброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхъ, доброродьнѣшхь, доброродьнѣшхьдоброродьнѣшдоброродьнѣшѹю, доброродьнѣшююдоброродьнѣшма, доброродьнѣшма
доброродьнъ -ꙑ прил Благороден, добър же тѣмъ ꙁмѣн҄енїмъ прѣльст женꙑ доброродьнꙑѧ С 7.27 доброродьнъ сꙑ не поѹбожа сꙙ самъ С 163.18 стꙑ кодратъ рее. ꙁѣло добрѣ доброродьнѣ смъ. ꙗко не пожръхъ С 106.29 Изч С Калка от гр εὐγενής Нвб добророден остар МлБТР