Исторически речник
добродѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
добродѣꙗтдобродѣѭ, добродѣѫ, добродѣѧ, добродѣюдобродѣш, добродѣаш, добродѣѣшдобродѣтъ, добродѣатъ, добродѣѣтъ, добродѣть, добродѣать, добродѣѣть, добродѣт, добродѣат, добродѣѣтдобродѣмъ, добродѣамъ, добродѣѣмъ, добродѣмь, добродѣамь, добродѣѣмь, добродѣм, добродѣам, добродѣѣм, добродѣмо, добродѣамо, добродѣѣмодобродѣмъ, добродѣамъ, добродѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
добродѣѭтъ, добродѣѫтъ, добродѣѧтъ, добродѣютъ, добродѣѭть, добродѣѫть, добродѣѧть, добродѣють, добродѣѭт, добродѣѫт, добродѣѧт, добродѣютдобродѣвѣ, добродѣавѣ, добродѣѣвѣдобродѣта, добродѣата, добродѣѣтадобродѣте, добродѣате, добродѣѣтедобродѣдобродѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
добродѣмъ, добродѣмь, добродѣмдобродѣтедобродѣвѣдобродѣтадобродѣъ, добродѣахъ, добродѣхь, добродѣахь, добродѣх, добродѣахдобродѣ, добродѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
добродѣ, добродѣадобродѣхомъ, добродѣахомъ, добродѣхомь, добродѣахомь, добродѣхом, добродѣахом, добродѣхмꙑ, добродѣахмꙑдобродѣсте, добродѣастедобродѣшѧ, добродѣашѧ, добродѣшѫ, добродѣашѫ, добродѣша, добродѣаша, добродѣше, добродѣаше, добродѣхѫ, добродѣахѫдобродѣховѣъ, добродѣаховѣдобродѣста, добродѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
добродѣсте, добродѣастедобродѣꙗхъ, добродѣахъ, добродѣꙗхь, добродѣахь, добродѣꙗх, добродѣах, добродѣѧхъ, добродѣѧхь, добродѣѧхдобродѣꙗше, добродѣаше, добродѣѧшедобродѣꙗше, добродѣаше, добродѣѧшедобродѣꙗхомъ, добродѣахомъ, добродѣꙗхомь, добродѣахомь, добродѣꙗхом, добродѣахом, добродѣѧхомъ, добродѣѧхомь, добродѣѧхомдобродѣꙗшете, добродѣашете, добродѣꙗсте, добродѣасте, добродѣѧшете, добродѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
добродѣꙗхѫ, добродѣахѫ, добродѣꙗхѹ, добродѣахѹ, добродѣѧхѹдобродѣꙗховѣ, добродѣаховѣ, добродѣѧховѣдобродѣꙗшета, добродѣашета, добродѣꙗста, добродѣаста, добродѣѧшета, добродѣѧстадобродѣꙗшете, добродѣашете, добродѣꙗсте, добродѣасте, добродѣѧшете, добродѣѧсте
добродѣꙗт -добродѣѭ -добродѣш несв сег деят същ добродѣѭще м мн οἱ εὐεργεσίαι Правещите добро раꙁбонкъ ... вьсего мра владꙑкѫ поꙁнавъ. достоно дастъ поклон҄ен. то протвѫ томѹ мъꙁдамъ въѣꙁдател҄ь. любвꙑ ьстемь добро дѣѭщтмъ хс ... прѣвелкꙑ даръ дномь асѣ покаꙁа С 427.11—12 Изч С добро дѣꙗт Нвб Срв добродеяние ВА РБЕ