Исторически речник
добродѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
добродѣꙗн, добродѣꙗньдобродѣꙗнꙗ, добродѣꙗна, добродѣꙗньꙗдобродѣꙗню, добродѣꙗнѹ, добродѣꙗньюдобродѣꙗнмь, добродѣꙗньмь, добродѣꙗнмъ, добродѣꙗньмъ, добродѣꙗнмь, добродѣꙗнмъдобродѣꙗн, добродѣꙗнь, добродѣꙗндобродѣꙗнꙗ, добродѣꙗна, добродѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
добродѣꙗн, добродѣꙗнь, добродѣꙗнедобродѣꙗнмъ, добродѣꙗньмъ, добродѣꙗнмь, добродѣꙗньмь, добродѣꙗнмъ, добродѣꙗнмь, добродѣꙗномъ, добродѣꙗнамъдобродѣꙗн, добродѣꙗнь, добродѣꙗн, добродѣꙗнмдобродѣꙗнхъ, добродѣꙗньхъ, добродѣꙗнхь, добродѣꙗньхь, добродѣꙗнхъ, добродѣꙗнхьдобродѣꙗн, добродѣꙗньдобродѣꙗню, добродѣꙗнѹ, добродѣꙗнью
NnDu
добродѣꙗнма, добродѣꙗньма, добродѣꙗнма, добродѣꙗнма
добродѣꙗнь -ꙗ ср Добро дело, извършване на добра постъпка  гонт вꙿсѣко добродѣане СЕ 81b 17 ꙇ обраꙁъ бѫд емѹ. во вꙿсѣко добродѣѣне СЕ 82b 19 многꙑхъ благꙑн҄ꙙ.  дш полеꙁьнꙑхъ добродѣан.  по ꙁаповѣдемь съпасовомъ жт нанаѭштмъ. добро сьмѣреньꙗ пробрѣтень. ходата бꙑваатъ С 513.16 нъ не ѹкрадетъ ꙁълоба добродѣаньꙗ С 509.26 СЕ С Гр ἀρετή εὐεργεσία добродѣан добродѣѣне добродѣань Нвб добродеяние остар ВА МлБТР РБЕ