Исторически речник
добровонь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
добровон, добровоньдобровонꙗ, добровона, добровоньꙗдобровоню, добровонѹ, добровоньюдобровонмь, добровоньмь, добровонмъ, добровоньмъ, добровонмь, добровонмъдобровон, добровонь, добровондобровонꙗ, добровона, добровоньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
добровон, добровонь, добровонедобровонмъ, добровоньмъ, добровонмь, добровоньмь, добровонмъ, добровонмь, добровономъ, добровонамъдобровон, добровонь, добровон, добровонмдобровонхъ, добровоньхъ, добровонхь, добровоньхь, добровонхъ, добровонхьдобровон, добровоньдобровоню, добровонѹ, добровонью
NnDu
добровонма, добровоньма, добровонма, добровонма
добровонь -ꙗ ср Благовоние, благоухание  дшѫ го отъ агг҄елъ прѣмьмѫ.  съ божьствънѫѭ нѣкоторѫѭ хвалоѭ же  добровон҄мъ. на небеса въꙁносмѫ С 296.9 Изч С Калка от гр εὐωδία добровон Нвб добровоние остар МлБТР РБЕ