Исторически речник
дльготрьпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дльготрьпѣтдльготрьплѭ, дльготръплѭ, дльготрьплѧ, дльготръплѧ, дльготрьпѧ, дльготръпѧ, дльготрьпьѭ, дльготръпьѭ, дльготрьплю, дльготръплюдльготрьпш, дльготръпшдльготрьптъ, дльготръптъ, дльготрьпть, дльготръпть, дльготрьпт, дльготръптдльготрьпмъ, дльготръпмъ, дльготрьпмь, дльготръпмь, дльготрьпм, дльготръпм, дльготрьпмо, дльготръпмодльготрьпте, дльготръпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дльготрьпѧтъ, дльготръпѧтъ, дльготрьпѧть, дльготръпѧть, дльготрьпѧт, дльготръпѧтдльготрьпвѣ, дльготръпвѣдльготрьпта, дльготръптадльготрьпте, дльготръптедльготрьп, дльготръпдльготрьп, дльготръп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дльготрьпмъ, дльготръпмъ, дльготрьпмь, дльготръпмь, дльготрьпм, дльготръпмдльготрьпте, дльготръптедльготрьпвѣ, дльготръпвѣдльготрьпта, дльготръптадльготрьпѣхъ, дльготръпѣхъ, дльготрьпѣхь, дльготръпѣхь, дльготрьпѣх, дльготръпѣхдльготрьпѣ, дльготръпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дльготрьпѣ, дльготръпѣдльготрьпѣхомъ, дльготръпѣхомъ, дльготрьпѣхомь, дльготръпѣхомь, дльготрьпѣхом, дльготръпѣхом, дльготрьпѣхмꙑ, дльготръпѣхмꙑдльготрьпѣсте, дльготръпѣстедльготрьпѣшѧ, дльготръпѣшѧ, дльготрьпѣшѫ, дльготръпѣшѫ, дльготрьпѣша, дльготръпѣша, дльготрьпѣше, дльготръпѣшедльготрьпѣховѣ, дльготръпѣховѣдльготрьпѣста, дльготръпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дльготрьпѣсте, дльготръпѣстедльготрьпѣахъ, дльготрьпѣѣхъ, дльготрьпѣхъ, дльготръпѣахъ, дльготръпѣѣхъ, дльготръпѣхъ, дльготрьпѧахъ, дльготрьпѧхъ, дльготръпѧахъ, дльготръпѧхъ, дльготрьпѣахь, дльготрьпѣѣхь, дльготрьпѣхь, дльготръпѣахь, дльготръпѣѣхь, дльготръпѣхь, дльготрьпѧахь, дльготрьпѧхь, дльготръпѧахь, дльготръпѧхь, дльготрьпѣах, дльготрьпѣѣх, дльготрьпѣх, дльготръпѣах, дльготръпѣѣх, дльготръпѣх, дльготрьпѧах, дльготрьпѧх, дльготръпѧах, дльготръпѧхдльготрьпѣаше, дльготрьпѣѣше, дльготрьпѣше, дльготръпѣаше, дльготръпѣѣше, дльготръпѣше, дльготрьпѧаше, дльготрьпѧше, дльготръпѧаше, дльготръпѧшедльготрьпѣаше, дльготрьпѣѣше, дльготрьпѣше, дльготръпѣаше, дльготръпѣѣше, дльготръпѣше, дльготрьпѧаше, дльготрьпѧше, дльготръпѧаше, дльготръпѧшедльготрьпѣахомъ, дльготрьпѣѣхомъ, дльготрьпѣхомъ, дльготръпѣахомъ, дльготръпѣѣхомъ, дльготръпѣхомъ, дльготрьпѧахомъ, дльготрьпѧхомъ, дльготръпѧахомъ, дльготръпѧхомъ, дльготрьпѣахомь, дльготрьпѣѣхомь, дльготрьпѣхомь, дльготръпѣахомь, дльготръпѣѣхомь, дльготръпѣхомь, дльготрьпѧахомь, дльготрьпѧхомь, дльготръпѧахомь, дльготръпѧхомь, дльготрьпѣахом, дльготрьпѣѣхом, дльготрьпѣхом, дльготръпѣахом, дльготръпѣѣхом, дльготръпѣхом, дльготрьпѧахом, дльготрьпѧхом, дльготръпѧахом, дльготръпѧхомдльготрьпѣашете, дльготрьпѣѣшете, дльготрьпѣшете, дльготръпѣашете, дльготръпѣѣшете, дльготръпѣшете, дльготрьпѣасте, дльготрьпѣѣсте, дльготрьпѣсте, дльготръпѣасте, дльготръпѣѣсте, дльготръпѣсте, дльготрьпѧасте, дльготрьпѧсте, дльготръпѧасте, дльготръпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дльготрьпѣахѫ, дльготрьпѣѣхѫ, дльготрьпѣхѫ, дльготръпѣахѫ, дльготръпѣѣхѫ, дльготръпѣхѫ, дльготрьпѣахѹ, дльготрьпѣѣхѹ, дльготрьпѣхѹ, дльготръпѣахѹ, дльготръпѣѣхѹ, дльготръпѣхѹ, дльготрьпѧахѹ, дльготрьпѧхѹ, дльготръпѧахѹ, дльготръпѧхѹдльготрьпѣаховѣ, дльготрьпѣѣховѣ, дльготрьпѣховѣ, дльготръпѣаховѣ, дльготръпѣѣховѣ, дльготръпѣховѣ, дльготрьпѧаховѣ, дльготрьпѧховѣ, дльготръпѧаховѣ, дльготръпѧховѣдльготрьпѣашета, дльготрьпѣѣшета, дльготрьпѣшета, дльготръпѣашета, дльготръпѣѣшета, дльготръпѣшета, дльготрьпѣаста, дльготрьпѣѣста, дльготрьпѣста, дльготръпѣаста, дльготръпѣѣста, дльготръпѣста, дльготрьпѧаста, дльготрьпѧста, дльготръпѧаста, дльготръпѧстадльготрьпѣашете, дльготрьпѣѣшете, дльготрьпѣшете, дльготръпѣашете, дльготръпѣѣшете, дльготръпѣшете, дльготрьпѣасте, дльготрьпѣѣсте, дльготрьпѣсте, дльготръпѣасте, дльготръпѣѣсте, дльготръпѣсте, дльготрьпѧасте, дльготрьпѧсте, дльготръпѧасте, дльготръпѧсте
дльготрьпѣт -дльготрьплѭ -дльготрьпш несв Проявявам голямо, безгранично търпение, великодушие, снизходителност мꙿного т блꙙдъшѹ ождахъ длъготрьпꙙ. ѫроде  непрѣподобьне С 12.11 Прич. сег. деят. като прил. дльготрьпѧ μακρόϑυμος Дълготърпелив васлскъ рее. отецъ нарцаатъ сꙙ ...  штедръ.  млоствъ  длъготръпꙙ С 21.20—21 Изч С Калка от гр μακροϑυμέω длъготръпѣт Нвб Срв дълготърпеливо нареч остар дълготърпение ср остар РБЕ