Исторически речник
дльготрьпѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дльготрьпѣн, дльготрьпѣньдльготрьпѣнꙗ, дльготрьпѣна, дльготрьпѣньꙗдльготрьпѣню, дльготрьпѣнѹ, дльготрьпѣньюдльготрьпѣнмь, дльготрьпѣньмь, дльготрьпѣнмъ, дльготрьпѣньмъ, дльготрьпѣнмь, дльготрьпѣнмъдльготрьпѣн, дльготрьпѣнь, дльготрьпѣндльготрьпѣнꙗ, дльготрьпѣна, дльготрьпѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дльготрьпѣн, дльготрьпѣнь, дльготрьпѣнедльготрьпѣнмъ, дльготрьпѣньмъ, дльготрьпѣнмь, дльготрьпѣньмь, дльготрьпѣнмъ, дльготрьпѣнмь, дльготрьпѣномъ, дльготрьпѣнамъдльготрьпѣн, дльготрьпѣнь, дльготрьпѣн, дльготрьпѣнмдльготрьпѣнхъ, дльготрьпѣньхъ, дльготрьпѣнхь, дльготрьпѣньхь, дльготрьпѣнхъ, дльготрьпѣнхьдльготрьпѣн, дльготрьпѣньдльготрьпѣню, дльготрьпѣнѹ, дльготрьпѣнью
NnDu
дльготрьпѣнма, дльготрьпѣньма, дльготрьпѣнма, дльготрьпѣнма
дльготрьпѣнь -ꙗ ср Голямо, неизчерпаемо търпение; дълготърпение, великодушие, снизходителност пода м съ длъготръпѣнмъ.  простомъ срьдьцемъ. нарее тꙙ гъ патрархѹ бꙑт. свꙙтѣ црькв сво С 122.14 отъда [вноградъ] дѣлател҄емъ  отде.  сьде вьвѣрвъ отде. да ѹвѣс го длъготрьпѣн С 376.15 Изч С Калка от гр μακροϑυμία длъготрьпѣн длъготръпѣн Нвб дълготърпение книж Бот ЕтМл МлБТР БТР РБЕ