Исторически речник
дльготрьпѣль  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дльготрьпѣл, дльготрьпѣльдльготрьпѣлꙗ, дльготрьпѣла, дльготрьпѣльꙗдльготрьпѣлю, дльготрьпѣлѹ, дльготрьпѣльюдльготрьпѣлмь, дльготрьпѣльмь, дльготрьпѣлмъ, дльготрьпѣльмъ, дльготрьпѣлмь, дльготрьпѣлмъдльготрьпѣл, дльготрьпѣль, дльготрьпѣлдльготрьпѣлꙗ, дльготрьпѣла, дльготрьпѣльꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дльготрьпѣл, дльготрьпѣль, дльготрьпѣледльготрьпѣлмъ, дльготрьпѣльмъ, дльготрьпѣлмь, дльготрьпѣльмь, дльготрьпѣлмъ, дльготрьпѣлмь, дльготрьпѣломъ, дльготрьпѣламъдльготрьпѣл, дльготрьпѣль, дльготрьпѣл, дльготрьпѣлмдльготрьпѣлхъ, дльготрьпѣльхъ, дльготрьпѣлхь, дльготрьпѣльхь, дльготрьпѣлхъ, дльготрьпѣлхьдльготрьпѣл, дльготрьпѣльдльготрьпѣлю, дльготрьпѣлѹ, дльготрьпѣлью
NnDu
дльготрьпѣлма, дльготрьпѣльма, дльготрьпѣлма, дльготрьпѣлма
дльготрьпѣль -ꙗ ср Голямо, неизчерпаемо търпение; великодушие, снизходителност не прде бо въ прьво пршьств. мѫт  каꙁнь сьтворт невѣрьнꙑмъ. нъ въсхотѣ длъготрьпѣлїмъ.  трьпѣньмъ. наставт ꙁаблѫждъшхъ на стнѫ С 481.12—13 Изч С Калка от гр μακροϑυμία длъготрьпѣл Нвб Срв дълготърпение остар РБЕ